CVEĆARSTVO

(Segmenti knjige CVEĆARSTVO – u rukopisu)

Dr Dobrila Šikoparija, dipl. ing. hort.
Bojana Kokar, dipl. ing. hort.

DVOGODIŠNJE BILJKE

RANUNCULUS ASIATICUM

Fam. Ranunculaceae

Narodno ime mu je žabljak.

Danas je na tržištu najpoznatiji njegov hibrid Bloomingdale F1, koga imamo u više pastelnih boja. Veoma je čvrsta i stabilna biljka koja dostiže visinu 20 – 25 cm, dok krupni i dupli cvetovi, nalik na cvet ruže, imaju prečnik u rascvetaloj fazi 9 cm.

Najnovija selekcija S&G je «SG030» u mix kombinaciji sa cvetovima prečnika 10 cm, dok je visina biljke 15 cm.

Primena vrste u parkovima Kalifornije

Bloomingdale Lavender Shades

Bloomingdale Mix

Varijeteti hibrida Bloomingdale su zahvalni za rezidbu cveta i mnogo se tako i koriste. Kod nas su sve više prositni u prodaji.

Ranunculus White

Proizvodnja i uzgoj

Proizvodnja Ranunculusa je generativna i za 1.000 biljaka je potrebno posejati 1 gr semena. Preporučuje se setva piliranog semena. Vreme setve je od oktobra – decembra meseca, zavisno kada želimo gotovu biljku za prodaju. Ovo je hladna kultura i potrebno joj je obezbediti da noćne temperature tokom zimskog perioda budu izmedju + 4 i + 7 stepeni, a dnevne +10 do +12. Proizvodni ciklus traje 19 nedelja. Ranunculus formira podzemno stablo – rizom i može se, pored semenske proizvodnje, i ono koristiti u cilju dalje sadnje.

Struktura građe osnovne vrste

Sadnju je najbolje u našem klimatskom regionu, zbog sve snažnijih zima, obavljati u rano proleće (početak marta meseca), dok se u toplijim područjima može saditi i u jesen.

Proizvodnja rasada u S&G Xtray

Cvetanje počinje juna i traje do sredine avgusta. Što se više skida cvet, to se biljka više grana i veoma obilno cveta.

Traži srednje teški supstrat i umereno zalivanje. Voli sunčane položaje.

Finalna proizvodnja spremna za prodaju

Masovna proizvodnja je organizovana najviše u Kaliforniji zbog klimatskih uslova i potpunog dozrevanja

Primena

Posebno je značajna serija Beatrix F1 koja se sve više primenjuje u aranžiranju, kao otporna vrsta koja podnosi sve enterijerne uslove.

Serija Beatrix F1 se koristi najviše za rezanje cveta

Pored saksijske sadnje u većim ili manjim posudama, odlično uspeva i pri sadnji na slobodnim površinama. Veoma je efektna u kombinovanoj sadnji sa Primulama i Violama.

Primena Ranunculusa u dvorišnom ambientu