CVEĆARSTVO

(Segmenti knjige CVEĆARSTVO – u rukopisu)

Dr Dobrila Šikoparija, dipl. ing. hort.
Bojana Kokar, dipl. ing. hort.

Cvetne vrste na otvorenom prostoru

JEDNOGODIŠNJE CVETNE VRSTE

SEZONSKO – LETNJE CVEĆE ZA SADNJU NA ZELENIM POVRŠINAMA

A S T E R CHINENSIS syn. Calistephus chinensis
fam. Asreraceae

Lepa Kata ili šimirezla

Aster vodi poreklo iz Kine i Japana gde se i danas nalazi u divljim formama. Postoji preko 600 vrsta i sorti koje, kao jednogodišnje ili višegodišnje vrste, imaju veoma široku primenu. Ime Aster potiče od latinske reči Aster – zvezda, što se odnosi na zvezdasti izgled cveta.

Narodno ime je lepa kata, ili šimirezla.

Aster chinensis kod nas je poznat kao lepa kata ili šimirezla

Korenov sistem je veoma plitak ali se prostire u širinu, bolje se razvija pri nižim temperaturama i uz prisustvo dovoljno vlage, tako da se preporučuje rasađivanje rasada u rano proleće kada još nisu nastupile žege.

Stablo je zeljasti, razgranati žbun piramidalnog ili loptastog oblika i prema njegovoj visini razlikujemo visoke sorte – oko 80 cm, srednje visoke – oko 50 cm i niske sorte – oko 30 cm.

A. Chinensis Color Carpet je izrazito niska sorta – naraste svega 20 cm!

List je jajolik i na kratkim je lisnim drškama, a po obodu je krupno nazubljen.

Cvet je složen a krunični listići mogu biti jezičasti, različite dužine, široki ili uski, ili su trubasti sa mnogobrojnim nijansama bele, žute, plave ili crvene boje.

Uzgoj lepe kate na otvorenom

Razmnožavanje i proizvodnja

Aster se proizvodi iz semena ili reznicama u proleće. Setva semena se radi u stakleniku počev od februara, pa do kraja aprila meseca. U 1 gramu semena ima oko 500 semenki, a za proizvodnju 1.000 komada rasada treba zasejati 6 grama. Optimalna temperatura za nicanje je 16-18°C, a minimalna 5-6°C što je važno ako setvu radimo direktno na spoljnim lejama.

Ovo je biljka kratkog dana, što znači da ranije posejana i ranije rasađena biljka cveta znatno ranije. Zalivanje zbog plitkog korenovog sistema treba obavljati češće i ne dozvoliti isušivanje biljke. Obavlja se jedno pikiranje, a nakon toga sledi sadnja u tacne ili saksije, odakle se po prestanku mrazeva rasad sadi na stalno mesto. Niske sorte se sade na međusobnom rastojanju 15-20 cm, srednje visoke na 25-30 cm i visoke sorte na 40-50 cm.

Uslovi gajenja

Najbolje uspeva na južnim ekspozicijama i na srednje teškom, peskovitom zemljištu.

Ne podnosi sveža organska đubriva, ali traži stalnu prihranu mineralnim đubrivima.

A. chinensis Zwerg Astern Konigin

Od patuljastih, niskih sorti namenjenih sadnji u bašte, poznata je Zwerg Astern Konigin visine 25 cm sa cvetanjem od početka avgusta do kraja septembra.

Veoma niska, svega 20 cm je Colour Carpet, ispunjena i mnogo podseća na hrizantemu, odlična je za sadnju u leje, za žardinjere i saksije.

A. chinensis Teppich

A. chinensis Starlight (mixed) naraste do 30 cm

U srednje visoke spada sorta Teppich i Scharlach, tamnoplava, crvena i bela.

Za rezanje cveta imamo sortne grupe prema obliku i veličini cveta: Germania, sa dugim kruničnim listićima, visine 100 cm; Calisto sa pompon cvetom, visine 80 cm, na jakim cvetnim drškama i pompon cvetovima u svim bojama crvene, bele, žute, svetlo plave i roza; Amadeus, krupnocvetna i dugotrajna, visine 70 cm.

A. chinensis Thousand Wonders Deep Blue u otvorenoj leji

Sorta Uni spada u srednje visoke sorte, oko 6o cm visine, sa prostim cvetom, svetlo žute sredine, sa laticama boje lavande, bele, roza ili plave i srednje rana je.

Zanimljiva sorta je i Hulk koja je po zvezdastim laticama zelene boje i središnjim pečatom bele i žute boje, dobila ime »Amazonska zelena zvezda«. Razmnožava se generativno – setvom semena od marta, pa do kraja aprila meseca i do formiranja rasada traži temperaturu oko 20ºC. Dostiže visinu od 60 cm, a cvetanje joj počinje u kasno leto i traje do mraznih dana. Veoma je atraktivna kao rezana sorta za aranžiranje.

A. Chinensis Hulk – Amazonska zelena zvezda

Izrazito zanimljiva i uočljiva je i Cal. Chinensis Spider sa igličastim laticama.

Primena

Za rezanje cveta imamo sortne grupe prema obliku i veličini cveta: Germania, sa dugim kruničnim listićima, visine 100 cm; Calisto sa pompon cvetom, visine 80 cm, na jakim cvetnim drškama i pompon cvetovima u svim bojama crvene, bele, žute, svetlo plave i roza; Amadeus, krupnocvetna i dugotrajna, visine 70 cm.

A. Chinensis Spider ima igličaste latice

Visoke sorte Astera koriste se najviše kao rezano cveće jer im je trajnost u aranžmanu 10-15 dana, srednje sorte su pogodne za sadnju u baštama, a niske sorte za bordure, kao i za samostalne cvetne gupe na javnim zelenim površinama u kombinaciji sa drugim jednogodišnjim vrstama koje ranije od njih počinju sa cvetanjem.

A. chinensis u vrtnoj primeni