U hotelu “Omorika” na Tari održan je od 28. januara do 03. februara 14. Zimski seminar farmera u organizaciji Kluba 100P plus. Seminar iz godine u godinu u svakom pogledu napreduje. Raznovrsnost tema, velik broj gostiju predavača, lepeza proizvoda 50 prisutnih kompanija, razlog su zadovoljstva oko 300 poljoprivrednih proizvođača koji su ove godine učestvovali u radu seminara.

Sa otvaranja 14. Zimskog seminara farmera

Sa otvaranja 14. Zimskog seminara farmera

Otvaranju je prisustvovao Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Velimir Stanojević, a Pokrajinski sekrektar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo mr Vuk Radojević je svečano otvorio 14. Zimski seminar farmera.

Velimir Stanojević, Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Velimir Stanojević, Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Prilikom obraćanja prisutnima, Vuk Radojević je naglasio da se, od velikog broja Asocijacija i Udruženja poljoprivrednih proizvođača u Srbiji, udruženje poljoprivrednika Klub 100P plus izdvaja po svojoj istrajnosti u misiji da, od osnivanja 2003. godine pa do danas, daje značajan doprinos edukaciji i informisanju svojih članova o aktuelnostima u poljoprivredi, kao i zastupanju njihovih interesa pred državnim institucijama. Sekretar je takođe ukazao na to da ova organizacija u toku godine organizuje niz aktivnosti usmerenih ka usavršavanju poljoprivrednih proizvođača, čime doprinosi unapređenju proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i time povećava njihovu konkurentnost na tržištu.

mr Vuk Radojević, Pokrajinski sekretar za poljoprivredu zvanično je otvorio 14. Zimski seminar farmera

mr Vuk Radojević, Pokrajinski sekretar za poljoprivredu zvanično je otvorio 14. Zimski seminar farmera

 

Seminar su medijski propratili brojni novinari. U prilogu možete pogledati neke od objava (TV Šabac).