Zahtevi  i preporuke sa 19. Zimskog seminara farmera

 

 1. Što hitnije doneti Zakon o profesionalnom poljoprivrednom gazdinstvu sa pripadajućim pravima i obavezama.
 2. Što pre uraditi reformu penzionog sistema za poljoprivrednike! Odlazak u penziju ne sme da bude uslovljen izlaskom iz sistema PDV-a.
 3. Omogućiti profesionalnim PG mnogo veće subvencije, posebno za investicije.
 4. U interesu opstanka ljudi na selu koristiti pozitivna iskustva iz EU – pokrajina Baden Vitenberg, gde poljoprivredno zemljište može da kupi isključivo farmer.
 5. Ukinuti pravo prečeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta jer dovodi u neravnopravan položaj stočare iz Vojvodine i uže Srbije.
 6. Ukinuti porez na zakup poljoprivrednog zemljišta i prihvatati sve međusobno potpisane ugovore, bez overe kod notara.
 7. Ukinuti ukupne akcize na dizel gorivo za registrovana PG za svu površinu koja je prijavljena u Registru.
 8. Uvesti subvencije za osiguranje poljoprivrednih useva na svoj prijavljenoj površini u Registru.
 9. Sve investicije do 50.000 evra da budu obuhvaćene nacionalnim merama, bez obzira na broj hektara.
 10. Iznos podsticaja u Nacionalnim merama vratiti na 3 miliona dinara.

 

IPARD 3

 

 • Zbog zloupotreba na konkursima, u uslovima konkursa izjednačiti prava muškaraca i žena.
 • U sektoru ostalih useva i industrijskog bilja definisati donju granicu od 50.000 evra.
 • Dodatno bodovati poljoprivrednike koji imaju najmanje završenu poljoprivrednu strukovnu školu.
 • Bodovati članstvo u poljoprivrednim udružanjima kao što se boduje članstvo u zadrugama.