Klub 100P Plus vam pruža mogućnost da preuzmete PDF verzije svih izdanja časopisa AR.

Želite li da objavite članak?

Na temu mašina, đubriva, osiguranja useva ili bilo čega drugog? Verujete li da vaše znanje može doprineti poljoprivrednom društvu na našim krajevima? Ili možda želite da vaš proizvod dobije veću vidljivost? Časopis AR vam stoji na raspolaganju za oglašavanje u vidu pisane reportaže, reklame ili oglasa!

450 €

Naslovna strana

300 €

II strana

300 €

III strana

350 €

IV strana

250 €

Jedna unutrašnja strana

2 x 200 €

Dve unutrašnje strane

3 x 150 €

Tri unutrašnje strane

n x 130 €

Više od 3 unutrašnje strane

150 €

1/2 stranice horizontalno

Okvirno vreme izdavanja svakog broja časopisa

A R 1
20. januar

A R 2
15. jul

A R 3
25. oktobar