Petak, 14 Avgust 2020.
Poljoprivredni portal kluba 100P PLUS

Integralna zaštita ratarskih kultura od štetočina

Ova vrsta u nas je veoma rasprostranjena i ubraja se u
Opširnije
Stepski popac tokom godine razvija jednu generaciju i prezimljava kao larva
Opširnije
Postoji veći broj predatora ovog preglja. Jedna larva zlatooke, tokom svog
Opširnije
Atlantski pregaij veoma je polifagan, može se hraniti sa 90 biljnih
Opširnije
Nematode iz ovog roda imaju široko rasprostranjenje i predstavljaju izrazito migratorne
Opširnije
Pšenična nematoda javlja se u većini naših krajeva, sa najjačim intenzitetom
Opširnije
Stabljikina nematoda je veoma polifagna, sreće se na oko 450 vrsta
Opširnije
Tokom godine štetočine daju nekoliko generacija, a na optimalnoj temperaturi (25-30°C)
Opširnije
Repina nematoda tokom godine razvija 2-3 generacije, koje se tokom godine
Opširnije
Analizom navedenog 50-ogodišnjeg perioda, za područje Bačke, ustanovljena su tri najpovoljnija
Opširnije