Sreda, 21 Oktobar 2020.
Poljoprivredni portal kluba 100P PLUS

Cene na berzama

CENE NA BERZAMA

19.11.2010.

Proizvod Novi Sad Budimpešta Pariz Čikago
Pšenica 224,97 €/t 217,04 €/t (dec) 213,25 €/t (jan) 170,34 €/t (dec)
Kukuruz 164,31 €/t 176,33 €/t (dec) 205,75 €/t (jan) 151,69 €/t (dec)
Soja 323,56 €/t 324,28 €/t (jan)
Sojina sačma 240,45 €/t (dec)
NPK 15:15:15 283,12

Produktna berza – treća nedelja novembra donosi:

  • U odnosu na kraj prethodne nedelje kukuruz je, na robno-berzanskom tržištu u Novom Sadu, poskupeo za 0,20 din/kg, a pšenica za 0,50 din/kg. I jedan i drugi artikal imali su tokom čitave nedelje jasno definisan uzlazni cenovni trend. Uopšte se za kretanje cena najzastupljenijih poljoprivrednih proizvoda tokom novembra meseca, može reći da su sve imale jasno izražen trend rasta ili da su u najmanju ruku stagnirale.
  • Ovonedeljne cene žitarica na severnoameričkom tržištu beleže dalji pad. Cena pšenice je 17.11. imala najmanju vrednost od početka septembra meseca (USD/t 230,09). U odnosu na kraj prethodne nedelje cena pšenice beleži pad od 10,17%. Slična je situacija i sa cenom kukuruza, čiji pad u istom vremenskom intervalu beleži pad od 6,81%.
  • Za razliku od čikaške berze, cena pšenice na budimpeštanskoj berzi beleži rast od 5,80% u odnosu na prošli petak, dok cena kukuruza beleži minimalan rast od 1,02%. Na pariskoj berzi cene žitarica beleže pad, koji kod pšenice iznosi 3,62%, a kod kukuruza 1,67%.
  • Poput cena žitarica reagovale su i cene sojinog kompleksa, tako da pad cene zrna soje iznosi 10,01%, a sačme 8,41% u odnosu na kraj prethodne nedelje.