Poseta fabrici INO BREŽICE d.o.o., Krška vas (Brežice), SI – Slovenia

Kompanija INO je specijalista za proizvodnju opreme za održavanje zelenih površina sa više od 60 godina tradicije. Počeci razvoja i proizvodnje sežu u 1957. Pod brendom INO, kompanija posluje na tržištu od 1989. godine.

Danas kompanija INO ima sopstveni razvojni inženjerski tim i savremeno opremljenu proizvodnju. Razvijaju inovativna dizajnerska rešenja a proizvode pametne mašine za poljoprivredne i komunalne površine i vode računa o ekološkom pristupu životnoj sredini. Mnogi patentom zaštićeni proizvodi su dobili nagrade i priznanja. Politika kompanije zasniva se na inovativnosti, kvalitetu i preduzetništvu. INO moto je da razvija inovativne mašine sa što manjom potrošnjom energije. Cilj kompanije je da obezbedi zadovoljstvo svih zaposlenih i kupaca širom sveta. Vizija kompanije je da postane značajan svetski proizvođač mašina i opreme za ekološko održavanje zelenih površina u poljoprivredi i komunalnoj privredi.

Učesnici ekskurzije u poseti kompaniji INO BREŽICE

Proivodi INO BREŽICE d.o.o.

Sejalice: AEROMAT namenjene za setvu u konvencijalno obrađeno (A) i redukovano obrađeno zemljište (DT). Izrađuju se u varijantama 4 do 18 redova sa međurednim rastojanjem 45-50 i 70-75 cm. Pneumatske sejalice rade na principu pozitivnog pritiska i omogućava setvu kukuruza, šećerne repe, suncokreta, bundeve, soje, pasulja, graška, povrća, pamuka i slično. Preciznu setvu omogućava posebno dizajnirana setvena ploča, koja se pokreće pogonskim točkovima preko centralnog pogona i menjača, što omogućava 42 (70*) različitih rastojanja između semena. Visokokvalitetna konstrukcija sejalice omogućava preciznu setvu pri radnoj brzini do 14 km/h.

Kod INO-BECKER sejalice sa nadpritiskom ne dolazi do oslobađanja insekticidne prašine iz tretiranog semena u životnu sredinu (ne zagađuje okolinu), tako da je sejalica bez dorade u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine.

Za sve vrste sejalica preporučuje se potpuno novorazvijena elektronika INOTRONIK PS 200, koja broji koliko semena padne u brazdicu. PS 200 elektronika prati: ukupno zasejanu površinu, dnevno zasejanu površinu, broj semena po bateriji i po hektaru, vreme setve, radnu brzinu. Ako stvarno stanje odstupa od programiranog, elektronika nas upozorava audio i vizuelnim signalom na monitoru.

Malčeri: Grupa proizvoda INO BREŽICE koja predstavlja okosnicu proizvodnog programa. Proizvode više od 30 tipova sa više radnih zahvata. Karakteriše ih visok kvalitet i pouzdanost u radu. U prilog tome su ocene kvaliteta od strane DLG Landvirtschaft.

DLG Landvirtschaft_ INO DOMINATOR 280.pdf, nemačko udruženje priznatih stručnjaka testiralo je mulčer DOMINATOR 280 i sertifikovalo ga najprestižnijim DLG sertifikatom kvaliteta. INO ulaže značajne napore i sredstva u rarvoj, kao dokaz tome može se pohvaliti sa više patentiranih rešenjia.

 INO vibration control je pametno rešenje zasnovano na konceptu IoT-a (Internet of Things), koji se sastoji od INO malčera + senzora + pametnog telefona + veb aplikacije. Nudi korisniku informacije o trenutnom stanju profesionalnih i pomoćnih mašina. Senzor meri nivo vibracije i šalje ga na mobilni uređaj. Izmereni nivo vibracija se prikazuje i čuva na mobilnom uređaju, a tokom rada se dodatno čuvaju GPS koordinate, radna temperatura i trenutno vreme.

Cilj je da se kontroliše nivo vibracija na malčerima, a samim tim i na drugim mašinama koje se koriste za komunalne i poljoprivredne površine, gde je nivo vibracija u dozvoljenom opsegu jedna od ključnih karakteristika za pravilan, siguran i dugotrajan rad. Prikupljanje informacija i obrada podataka se nastavlja u pravcu ostalih telemetrijskih informacija za praćenje rada na obradivim površinama. Sa podacima preuzetim sa mobilnih telefona u veb aplikaciju, omogućeno je on-line grafičko prikazivanje tretiranih površina.

Demonstracija mulčera Cayman upriličena za našu grupu

Profesionalni mulčeri sa dvostrukim spiralnim rotorom, koji zahtevaju do 24% manje energije za rad (patentirano rešenje) i samim tim niže troškove održavanja, opremljeni su sa:

  • komunikacija između senzora i mobilnog uređaja bez zaključanih funkcija
  • kontrola nivoa vibracija, što omogućava siguran, dugotrajan rad i smanjuje troškove održavanja
  • mobilna aplikacija za Android i iOS
  • telemetrijski podaci za dalju obradu u ERP računarskim sistemima
  • onlajn program za uvoz i grafičko prikazivanje telemetrijskih podataka, kao i vođenje raznih evidencija o obrađenim površinama (u izgradnji)
  • korisne analitičke sinteze podataka za produženje garancije

 

INO SmartAlign je patentirano rešenje za dupleks i tripleks mašine koje omogućuju bezbedno okretanje kardanskog vratila pre sklapanja u transportni položaj. Viljuške kardanskih vratila ni u kom slučaju ne prenose nepredviđene sile pa možemo sklapati malčer čak i sa uključenom kardanskim pogonom.

 

INO SmartAssist je univerzalni terminal koji je u osnovi namenjen za upravljanje INO Smart mašinama. Ovaj uređaj prikuplja sve potrebne podatke o traktoru koji su priključnoj mašini potrebni za pravilan rad: brzinu traktora, rotacije kardanskog vratila, položaj hidrauličnih poluga…Ove podatke dobija preko 7-pinske utičnice u kabini traktora (konektor ISO 11786). Ako traktor nema ugrađenu utičnicu, alternativno može da brzinu traktora dobije preko GPS antene ili senzora postavljenog pored točka.

Inače, INO SmartAssist radi i kao samostalni terminal, koji korisniku omogućava neke osnovne funkcije, kao što su praćenje brzine traktora, merenje udaljenosti, praćenje brzine rotacije kardanskog vratila i točkova traktora. Moguće je sačuvati kalibraciju za 5 različitih traktora.

 

INO SmartFlov elektronika je rezultat sopstvenog razvoja INO-a, koji omogućava potpunu operativnu kontrolu rasipanja mineralnih đubriva iz kabine traktora u kombinaciji sa Ferti 2 mašinom.

Preko terminala operater podešava željenu količinu đubriva i počinje sa radom, a za sve ostalo brine sistem SmartFlov. Položaj zatvarača se automatski reguliše u zavisnosti od vrste đubriva, brzine traktora i na osnovu nekih drugih parametara. U slučaju nepravilnih oblika radne površine, rukovalac može jednim klikom otvoriti ili zatvoriti svaku stranu rasipača. Po želji, željena količina posipanja može se menjati i tokom rada od -100% do +100%, u zavisnosti od potreba samog zemljišta ili biljaka. Na ekranu operater prati još nekoliko važnih podataka, kao što su simulirana masa preostalog đubriva u rezervoaru, preostala površina ili putanja koja se može rasipati preostalo đubrivo, brzina vožnje, stvarni velićina otvora. INO SmartFloV nudi rukovaocu jedinstveno rešenje za korekciju parametara đubriva SmartCalibration, koje u velikoj meri pojednostavljuje kalibraciju đubriva i poboljšava tačnost rasipanja čak i ako na rasipaču nije instalirana vaga.

Kao opciju u ponudi je električno pomeranje graničnika rasipanja, koje se aktivira preko dugmeta na ekranu i skale.

INO SmartFlov takođe postoji u tri dodatne verzije:

– Operativna kontrola upotrebe sredstava za posipanje soli na kolovoznim i pešačkim površinama u kombinaciji sa mašinom Vinter PK.

– Operativna kontrola primene mineralnih đubriva u vinogradarstvu i voćarstvu u kombinaciji sa mašinom VVP115+GN

– Operativna kontrola setve raznih useva u kombinaciji sa setvenom jedinicom APV PS 200 ili sličnom jedinicom, koja već ima ugrađen elektromotor za pogon setvenog vratila.

INO Smart Hopper je sistem indikacije za mašine sa kontejnerom-korpom za sakupljanje pokošene mase. Svetlosnim i zvučnim signalom obaveštava operatera kada je kontejner pun. Kada je kontejner prazan, zeleno svetlo svetli, ali kada je kontejner pun, pali se crvena lampica i čuje se zujalica, ali se gasi posle 15 sekundi da ne bi smetala korisnika.

SecureTronic je elektronski sistem za ograničavanje radnog ugla pogonskih kardanskih vratila, koji se koristi na Duplex i Triplex mašinama. Sistem je dizajniran da blokira podizni cilindar pri većim radnim uglovima mašine, tako da se ugao kardanskog vratila ne može povećati i time izazvati dodatne vibracije ili čak oštetiti kardanske viljuške.

Rasipači: Proizvode savremeno opremljene rasipače za rasipanje soli i peska za komunalne potrebe i rasipače granulisanih mineralnih đubriva za primenu u poljoprivredi zapremine rezervoara od 500 do 3000 l. Potvrda ujednačenosti raspodele dokumentovana je DLG fokus testom.

 PSA pokretni mlinovi: PSA mobilni mlinovi se koriste za mlevenje zrna kukuruza ili zrna kukuruza sa klipom za silažu, sa sadržajem vlage do 40 odsto. Kapaciteti se kreću od 15t do 50t na sat, u zavisnosti od sadržaja vlage u materijalu, snage motora, prečnika sita, broja čekića i željene krupnoće mlevene mase.

PSA mobilni mlin uključuje savremenu tehnologiju i elektroniku. Srce mlina je rotor, koji svojim komponentama (noževi, čekići i lopatice) drobi ili melje materijal. Pokreće ga elektromotor snage od 110 do 160 KV ili traktor (kardansko vratilo), preko moderno dizajniranog kompenzacionog kvačila, koje istovremeno služi i kao zaštita od preopterećenja rotora mlina. Elementi rotora su izrađeni od visokokvalitetnih materijala, termički obrađeni i kontrolisani rendgenskom ili ultrazvučnom metodom, koja obezbeđuje dug radni vek i visoku izdržljivost mašine. Rotor je elektronski balansiran prema zahtevima DIN standarda.

PSA pokretni mlin se uključuje (isključuje) pritiskom na dugme. Radom mlina se upravlja preko kontrolne table sa mogućnošću ručnog ili automatskog podešavanja rada. Automatski rad mašine obezbeđuje frekventni regulator, koji obezbeđuje maksimalno iskorišćenje energije motora, optimalno opterećen mlin i transportni puž. Regulator frekvencije se može ugraditi na mlin ili odvojeno od njega, čime se omogućava daljinsko upravljanje.

 Vibracioni podrivači

Dvoredni vibracioni rahljač VVP sa pneumatskim uređajem za dubinsko đubrenje namenjen je za rahljenje i dubinsko đubrenje voćnjaka i vinograda.

 Nova proizvodna tehnološka dostignuća

Turbinska vertikalna mašina za peskarenje namenjena je za dobijanje potpuno čistih površina sastavnih elemenata, šavova i laserski sečenih komponenti pre nanošenja boje u prahu, što obezbeđuje dobro prijanjanje boje, čime se postiže visoka antikorozivna zaštita proizvoda. Rezultati ispitivanja su pokazali efikasnu antikorozivnu zaštitu proizvoda do 500 sati u slanoj komori.

 Robotsko savijanje limova – hidrauličnu presu za savijanje robot hrani limovima gde se oni oblikuju u zadate oblike komponenti za malčere i druge proizvode iz programa INO. Uz pomoć robotskog dodavača u robotskoj ćeliji za savijanje, bez učešća radika, omogućava se savijanje različitih uglova, obezbeđuju propisane tolerancije potrebne za zavarivanje u robotskoj ćeliji i povećava produktivnost.

Pripremio: Nikola Škrbić