Naš domaćin, kompanija za proizvodnju traktora i priključnih oruđa „Bašakˮ, smeštena je u Sakariji, koja je udaljena oko 160 km od Istambula. Stručno-turistička poseta predvidela je i posetu nekoliko poljoprivrednih proizvođača i dorađivača poljoprivrednih proizvoda u azijskom delu Turske. Nažalost, imali smo priliku da posetimo samo jednu farmu muznih krava u blizini Sakarije (Sakarya), još uvek poznate po starom imenu Adapazari, i vidimo prikaz u radu jednog tipa traktora Bašak.

 

Naš vodič i prevodilac Petar Jovanović (levo) sa domaćinima koji su upriličili posetu farmi mlečnih krava

 

U društvu naših domaćina, zamenika direktora prodaje kompanije „Bašakˮ gospodina Oguz Arslana i domaćina sela Agialma, dvadesetak kilometara udaljenog od Sakarije i našeg vodiča Petra, koji je ujedno bio i prevodilac sa turskog jezika, posetili smo farmu mlečnih krava. Smeštena izvan sela, bez adekvatnog pristupnog puta, sigurno da je zahtevala velika infrastrukturna ulaganja. Naš domaćin Ahmet Bayrak vlasnik je farme od 120 muznih krava, naravno i približno toliko grla pripadajućih kategorija. Živi sa porodicom u kući koja je napravljena u krugu farme. Uz farmu obrađuje i 150 ha zemlje na kojoj proizvodi ječam, pšenicu, tritikale, kukuruz i travne smeše neophodne za proizvodnju hrane za farmu.

 

Ahmet Bayrak, vlasnik farme

Farma je izgrađena po savremnom konceptu, sa velikim ispustom za slobodno kretanje grla. Unutar objekta razmešteni su boksovi za smeštaj različitih uzrasnih kategorija krava, koje nisu vezane, a sa obe strane hranidbenog puta smešten je uređaj – skrejper – koji mehaničkim putem vrši iznošenje ekskremenata do lagune za prikupljanje. Ishrana muznih grla – distribucija pripremljene hrane vrši se mikser prikolicama. Unutar objekta razmešteni su ventilatori, koji pri visokim temperaturama obezbeđuju dodatnu cirkulaciju vazduha. U blizini pojilica postavljeni su komadi stočne soli koje krave koriste slobodno, a unutar boksova razmeštene su električne četke, uređaji za timarenje krava. U sklopu farme nalazi se izmuzište tipa riblja kost, s laktofrizom za rashlađivanje i čuvanje mleka, a muža se obavlja dva puta dnevno. Mleko se prodaje mlekari u Sakariji.

 

Igloi za telad

 

Na farmi su isključivo krave holštajn frizijske rase uvezene iz Nemačke. Telad se dan nakon teljenja odvajaju od majke i smeštaju u posebne grupisane kućice – igloe, koji ispred ulaza imaju slobodan prostor za svaku kućicu posebno, koji je veličine oko 2 m2. Time se obezbeđuju bolji uslovi za svako tele ponaosob. Ishrana – dohranjivanje teladi vrši se ručno. U igloima telad ostaje do navršenih 75 dana starosti kada se vrši razvrstavanje. Ona grla koja ostaju za reprodukciju smeštaju se u štale, a druga koja se prodaju napuštaju farmu. Po rečima našeg domaćina, štalski prosek mlečnosti je oko 27 litara po grlu, a mleko ima prosečno 4,2% masti. Kvalitet mleka utvrđuje se u mlekari i na osnovu kvaliteta se vrši plaćanje.

 

Na farmi su zastupljene isključivo krave holštajn frizijske rase

Ono što se posebno ističe na farmi je da raspolaže savremenom mehanizacijom, odnosno traktorima, kombajnima, mikser prikolicama, drugim priključnim oruđima, prikolicama, telehendlerima, a nama je posebno bilo interesantno što smo mogli da u radu vidimo tzv. “telemaster” – vrlo skup i redak uređaj čak i na evropskim farmama. Uređaj za punjenje i umotavanje silaže u jednom nizu operacija prihvata silažu, konvejerom je transportuje do procesora – balera, koji umotava svežu silažu u plastičnu mrežu, a umotane bale odlaze do umotavača bala u plastičnu foliju. Umotana bala slobodnim padom napušta procesor nakon čega je prihvata telehendler i odnosi na za to pripremljeno mesto. Na ovaj način pripremljena hrana može da se čuva dug period, pod uslovom da ne dođe do mehaničkog oštećenja folije. Domaćin na ovaj način priprema hranu za celu narednu godinu, tako da ne zavisi od vremenskih prilika i prinosa useva koje kombajnira u tekućoj godini. Za ovakav način ishrane domaćin koristi smesu tritikalea i ječma, naravno uz dodatak enzima koji se ubacuje u iseckanu masu još pri ubiranju useva silažnim kombajnom. Enzim pospešuje fermentaciju mase i na taj način brže se vrši proces konzerviranja, a i omogućava duži period čuvanja hrane. Težina jedne sveže umotane bale kreće se između 750 i 800 kg, a telemaster, ako se dobro organizuje dovoženje biljne nase i njeno usmeravanje prema uvlačnom transporteru uređaja može da obradi i do 40 t mase za jedan sat ili 50 bala.

 

Konvejer za “telemaster”

 

Umotavanje napravljene bale

 

Odlaganje umotanih bala

 

Nakon posete farmi, uputili smo se na proizvodnu parcelu nedaleko od farme gde smo imali priliku da vidimo kako se putem cisterni površinski distribuira osoka po parceli, što u Evropskoj uniji može da se čini samo u zimskim mesecima. Na parceli je u posebnom delu bio traktor Bašak 5120, koji bi svoje mesto prodaje, pored Turske, trebalo da obezbedi i u Evropskoj uniji. Kako su nam predstavnici kompanije saopštili, ovo je traktor – jedan od dest proizvedenih i dat farmerima na jednogodišnje korišćenje, kako bi se tokom eksploatacije mogle utvrditi njegove prednosti i eventualni nedostaci tokom korišćenja. Proizvođač polaže velike nade u budućnost ovog proizvoda za koji osnovne sklopove (motor, menjač, transmisiju, prednji most, hidrauliku i elektro-opremu) nabavlja kod svetski renomiranih proizvođača.

 

Stručno i iskusno oko procenjuje kvalitet rada

 

Diskusija sa predstavnicima komapnije „Bašakˮ

 

Agregatiran sa rotacionom drljačom i zvezdastim valjkom od punog materijala, na parceli sa koje je neposredno pre toga ubran i siliran tritikale, traktor je pokazao zadovoljavajući kvalitet rada. O kvalitetu rada i pokazanim rezultatima u dotadašnjem korišćenju traktora, na pitanja naših farmera tokom prikaza odgovarali su domaćini iz kompanije „Bašakˮ. Nakon kraćeg zadržavanja, ovim smo i završili posetu turskim farmerima.

Dipl. inž. Branislav Ogrizović