Klub je i ove godine, sada već tradicionalno, organizovao prolećnu stručno-turističku ekskurziju. Ovoga puta izabrali smo Austriju. Kompanije sponzori ovog putovanja su naši dugogodišnji prijatelji i saradnici: TITAN MACHINERY, RTI, PROCREDIT BANKA i BASF, a ove godine nam se priključila i firma VERDURA VERDE, kao novi partner.

U Sloveniji smo, zahvaljujući kompaniji BASF, imali priliku da posetimo farmu tovnih junadi. Posetu je organizovao BASF i njihov predstavnik na području Slovenije, Branko Zupančić.

Dobrodošlica – s leva: Branko Ogrizović, Anton Perme, Vojislav Malešev i Branko Zupančić; foto: D. Bolta

Dobrodošlica – s leva: Branko Ogrizović, Anton Perme, Vojislav Malešev i Branko Zupančić; foto: D. Bolta

Ljubazan domaćin Perme Anton sa suprugom i sinom srdačno nas je dočekao i upoznao sa svojim poljoprivrednim gazdinstvom.

  • Ovde smo se doselili 1983. godine. Počeli smo od nule. Radio sam kao automehaničar, a otac je imao tadašnji zemljišni maksimum od 10 ha. U tom periodu desilo se nešto neverovatno – otac me je prijavio inspekciji da ne gradim farmu, a živim u ruralnom području. Tada sam odlučio da se bavim poljoprivredom i ne kajem se. Obrađujemo 97 ha, od čega je 15 ha šume. Stoke imamo od 160 do 200 grla, a trenutno 180 grla. Uvozimo po tri kamiona godišnje. Svi bikovi su iz Češke. Telad kupujemo od 220 do 250 kg, a prodajemo kada dostignu oko 720 kg. Imamo samo mesnate rase – šarole, limuzin. Nemamo problema sa prodajom. Poslednja serija bikova prodata je po 2,15 žive vage, a ako se prodaje meso, cena je 3,6 evra.
Farma tovne junadi porodice Perme u kojoj trenutno ima 180 grla; foto: D. Bolta

Farma tovne junadi porodice Perme u kojoj trenutno ima 180 grla; foto: D. Bolta

Farmu su izgradili sopstvenim sredstvima. Samo za jedan traktor su dobili povrat sredstava. Problem su evropski konkursi. Uslovi su veoma strogi i mnogi projekti ne prolaze zbog nekih sitnica. Dva puta su probali i nisu uspeli. Projekti su veoma zahtevni i nisu prilagođeni poljoprivredi u Sloveniji.

Telad kupuju u Češkoj, tri kamiona godišnje; foto: B. Ogrizović

Telad kupuju u Češkoj, tri kamiona godišnje; foto: B. Ogrizović

Domaćin nam je objasnio da se u Evropskoj uniji stano menja poljoprivredna politika. Sada je aktuelna zaštita životne sredine i visina subvencija zavisi od toga koliko ko hoće da radi. Nelogično, ali što se manje radi više se dobija. Na jednoj parceli može da se ostvari i više od jedne subvencije i kreću se od 130 do 500 evra po hektaru. Svaka parcela mora biti optimalno opterećena, odnosno iskorišćena. Na takvu politiku poljoprivrednici nemaju uticaj. Ekološki pravac u Evropskoj uniji biće sve aktuelniji.

Uredno sređeno dvorište pored farme; foto: B. Ogrizović

Uredno sređeno dvorište pored farme; foto: B. Ogrizović

Problem farmera u Sloveniji je rascepkanost parcela. Porodica Perme ima oko 90 parcela. Sprovedena je komasacija, pa imaju jednu parcelu od 20 i jednu od 16 ha. Imaju i onih od 20 ari. To predstavlja veliki trošak jer sve mora da se obradi. Zemlju obrađuju bez oranja. Postoje, takođe, preparati koje ne smeju da koriste, odnosno ograničena je upotreba fitofarmacije.

Gazdinstvo porodice Perme ima i sušaru kapaciteta 15 t. Suše i ječam da bi ga lakše mleli, što je pri 9% vlage izvodljivo. Smatraju da bi trebalo proširiti kapacitet na 30 t.

Savetodavna služba

Porodica Perme tesno sarađuje sa savetodavnom službom u Grosuplju. Našoj grupi obratila se i gospođa Ana Kavčić, terenski savetodavac:

sl. 5

  • Opština Grosuplje ima 484 poljoprivredna gazdinstva, koji obrađuju oko 340 ha. 43% gazdinstava ima 5 do 10 ha. Gazdinstvo Perme Antona je veliko gazdinstvo za slovenačke standarde.

 Mnogo je gazdinstava koja daju zemljište u zakup. Subvencije dobijaju vlasnici zemlje, a ne oni koji ga obrađuju. U našoj opštini 42% farmera su stariji od 64 godine. Država se trudi da animira mlade da se bave poljoprivredom. U Grosuplju nema farmera koji se bave samo ratarstvom. Svi imaju dodatni posao, da bi mogli da opstanu.

 Stukturu farmera čine uglavnom uzgajivači goveda. Ima i farmi koje se bave uslužnim tovom. Najviše gaje žitarice i soju. Krave muzare se gaje 57 farmi. Mleko je 22 centa i njegova cena pada.

Anton Perme nam je na kraju posete poručio: Veoma sam srećan što ste došli i ovde ste uvek dobrodošli!