X ZIMSKI SEMINAR FARMERA

 

Klub 100P plus osnovan je 23.10.2003. godine u Novom Sadu, na Poljoprivrednom fakultetu. Klub, 2005. godine, počinje sa organizovanjem zimskih seminara farmera. Prvi Zimski trodnevni seminar poljoprivrednika je održan u hotelu «Plana» kod Velike Plane, od 10. do 12. februara 2005. godine. X jubilarni seminar održan je od 26. januara do 01. februara 2014. godine na Tari, u hotelu “Omorika“. Na prvom savetovanju je bilo oko 70 poljoprivrednika, a na desetom oko 350, što upečatljivo govori o svrsishodnosti održavanja i ugledu seminara među farmerima, državnim institucijama i firmama.

 

Sa X zimskog seminara farmera; foto: V. Lazić, 2014.

Sa X zimskog seminara farmera; foto: V. Lazić, 2014.

 

Izlagači i teme na seminaru

 

Posebno je vredno istaći teme izlaganja stručnjaka i profesora na X zimskom seminaru farmera:

 1. Željko Radošević, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede:
 2. Aktuelna agrarna politika
 3. Žarko Galetin, direktor Novosadske berze:
 4. Trendovi na berzi žitarica
 5. Dr Branko Marinković, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu:
 6. Klimatske promene i njihov uticaj na prinos kukuruza u Vojvodini i Srbiji
 7. Marija i Štefan Cigut, porodično gazdinstvo Cigut iz Slovenije koje se bavi stočarskom i ratarskom proizvodnjom:
 8. Sadašnjost i budućnost porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.
 9. Draško Danilović vlasnik svinjarske fartme iz Kuzmina:
 10. Aktuelnosti iz svinjarske proizvodnje
 11. Dr Branko Marinković, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu:
 12. Rezerve fosfora i kalijuma u zemljištu
 13. Boban Milinković, glavni policijski inspektor u Upravi saobraćajne policije:
 14. Učešće poljoprivredne mehanizacije u javnom saobraćaju
 15. Nikola Škrbić, savetnik u PSS institut „Tamiš“, Pančevo:
 16. Razbijanje plužnog đona
 17. Fabrike šećera Senta, Sunoko i Crvenka:
 18. Uslovi proizvodnje šećerne repe u 2014. godini
 19. Dr Goran Malidža, Institut za ratarstvo i povrtarstvo:
 20. Rezistentnost korova prema herbicidima
 21. Dr Žarko Ilin, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu:
 22. Savremena proizvodnja povrća
 23. Dr Dragan Vajgand:
 24. Toploljubivi moljci u povrću
 25. Florian Farkaš:
 26. Očekivane mere u zaštiti ozimog ječma, pšenice u uljane repice
 27. Jasna Baletić, koordinator kontrole i Zorka Mitić, koordinator naplate u poreskoj upravi u Novom Sadu:
 28. Poljoprivrednici u poreskom sistemu
 29. Nikola Škrbić, savetnik u PSS institut „Tamiš“, Pančevo:
 30. Noviteti na sajmu Agritechnika 2013. u Hanoveru
 31. Dr Milan Martinov, FTN, Novi Sad:
 32. Obrada zemljišta i setva – večita tema
 33. Marko Giolub, FTN, Novi Sad:
 34. Kukuruzovina kao sirovina i energent – kako je ubirati
 35. Dr Dušan Velisavljev:
 36. Israna poljoprivrednog stanovništva – nekada i sada
 37. Slobodan Teofanov, pomoćnik sekretara za poljoprivredu:
 38. Kreditirnje poljoprivrede

 

Časopis AR

 

Povodom X seminara izdat je stručni časopis Agronomska revija (AR), broj 1-2/2014. čiji je obim: 74 strane. Objavljeni radovi u časopisu saopšteni su na seminaru. Glavni i odgovorni urednik časopisa je dr Veselin Lazić, a urednik dr Milan Matinov.

U svakom broju časopisa objavljuje se kolumna „Upitanost strašila“, koja predstavlja kritički osvrt na negativne pojave u agraru.

 

Anketni list

 

Svake godine, na svečanoj večeri, sprovodi se anketa i „pajserijada“ – duhoviti odgovori na aktuelna pitanja iz agrara:

 

a. Ocene učesnika seminara o ugodnostima u hotelima na Tari i časopisu AR

 

T-2-2

b. Pajserijada

Najduhovitiji odgovori na postavljena pitanja:

 1. Šta biste rekli o subvencijama u poljoprivredi?

 

Subvencije nas morališu,

uzdižu, podižu,

kada mi legnu na račun,

svi zamnom uzdišu.

 

Kada njih nema, život mi je tužan,

jer bez njih ljudi „ja sam uvek dužan“.

Subvencije moje glavna ste mi tema,

jer kad vas nema, moja njiva drema!

 

2.Šta mislite o genetski modifikovanoj soji i sojinoj sačmi?

 

Sojo naša ti si naše zlato

i modifikovanu, veleću te zato.

Kad postigneš cenu okruglu i tačnu (105+)

pretvaram te u sojinu sačmu.

Ti si glavna tema bila i na Tari,

zato dobru cenu ti i dalje pravi!

 

Najduhovitije odgovore – i na jedno i drugo pitanje napisao je Ninoslav Jokanović iz Srbobrana. Kao nagradu dobio je dva poduža pajsera.

Žiri za ocenjivanje duhovih odgovora radio je u sastavu: Pavle Nenadović, predsednik, Dragica Đurišić i Žarko Kobilarov

V. Lazić