Sejalica sa 10 redova

U jeku setve kukuruza nije neobično videti različite sejalice u radu, počev od onih arhaičnih OLT-ovih mehaničkih do najsavremenijih pneumatskih sa elektronikom i GNNS navođenjem. Našu pažnju je privukla nova Väderstad V 8 sejalica. Brend koji se u proteklih nekoliko godina dobro pozicionirao na našem tržištu. Tehnička rešenja ovog proizvođača i njihov kvalitet − ne samo sejalica ponuđenih tržištu − najbrže su prepoznali profesionalci u poljoprivredi. Od prvih desetak prodatih sejalica pre nekoliko godina, i sa novim pristupom tržištu, do danas je prodato više od stotinu pedeset sejalica. Ovaj podatak dovoljno govori o kvalitetu proizvoda. Osobenost koju nismo do sada videli jeste podatak da sejalica seje kukuruz sa deset redova. U razgovoru sa vozačem Draganom saznajemo da je sejalica vlasništvo Đorđa Gradinca, jednog od uglednijih poljoprivrednih proizvođača iz  Sombora, a ujedno i člana Kluba 100P plus. Nekoliko minuta kasnije stigao je i Đorđe sa sinom Mićom, koji sledi put svog oca u poljoprivrednoj proizvodnji. Gazdinstvo Gradinac obrađuje sopstvene parcele i pruža usluge mehanizacijom i drugim zainteresovanim korisnicima. Na njihovim parcelama proizvode se pšenica, suncokret, kukuruz, soja i šećerna repa.

  • Počinjemo razgovor sa Đorđem o tome otkud ovakva kombinacija sejalice

Još ranije smo imali šestorednu sejalicu istog proizvođača, pa smo ove godine kupili dvanaestorednu sejalicu za setvu šećerne repe, koja se kasnije može transformisati u osmorednu za setvu širokorednih okopavina. Pošto sam u toku razgovora o nabavci nove sejalice video da postoji ekstenzija – nastavak nosećeg rama sejalice, odlučio sam da i to nabavimo. Shvatio sam da na taj načim možemo sejati sa dva reda više. Sejalicu sada koristimo kao desetorednu.

  •  Kakva su Vam iskustva u radu?

 

 

Sejalica je pneumatska, radi na principu nadpritiska. Izuzetno je jednostavna za rukovanje. Ne treba nam nikakav poseban alat za podešavanje. Sve uradimo jednostavno i praktično bez alata. Za pokretanje setvene ploče i dozatora za pesticid ili mikrogranulirano đubrivo koristi se elektromotor. Dobro je što se setvena ploča može promeniti bez pražnjenja rezervoara semena (blokira se dovod semena do komore i ploča se zameni). Sve operacije se rade jednostavno i ručno, bez upotrebe alata. Podešavanje dubine setve, sklopa i sejanih zrna, ugla nagiba nagaznih točkova obavlja se brzo i jednostavno. Nismo se opredelili za varijantu sejalice sa hidrauličnim podešavanjima širine redova, već to radimo ručno. Da bismo sebi olakšali povlačenja sekcija po ramu napravili smo kolica – nosač sekcije sa četiri obrtna točka, što nam olakšava ovu operaciju. Promena širine redova sa 50 na 70 cm traje nešto duže, ali i to obavljamo relativno brzo, jer ne moramo na rukama da držimo setvenu sekciju. Težina same setvene sekcije iznosi oko 170 kg, a pritisak koji je moguće ostvariti u setvi ide i do 300 kg/cm2 . Ove sejalice se mogu koristiti i u tzv. konzervacijskim sistemima obrade. Na osnovu prethodnih iskustava sa šestorednom sejalicom, repu smo sejali od 12 do 14 kilometara na sat. Sve je savršeno posejano. Sa druge strane, kukuruz smo sejali pri brzini iznad 15 km/h. Tako sejemo i sunokret, a soju smo sejali nešto sporije − do 12 km/h. Verovatno bismo to mogli i brže, ali treba promeniti cev – sprovodnik semena.  Ova sejalica u sebi ima kompjuter i male motore kojima se reguliše tačan broj obrtaja setvene ploče. Za sve što se pokreće nema nigde prenosa, već motori idu direktno na ploču ili na ulagač mineralnog đubriva. Kontrola setve obavlja se preko terminala u kabini traktora. Sve to je bežično povezano sa uređajem koji se nalazi u traktoru. Pošto nema nikakvih kablova i nepotrebnih kontakata, nema ni problema sa slanjem signala. Sve funkcioniše savršeno i Väderstad Tempo je po mom mišljenju sada generaciju ispred svih drugih sejalica – ističe Đorđe Gradinac, i dodaje da je nabavio i depozitor za veštačko đubrivo i insekticide, kako bi u jednom prohodu završio sve potrebne operacije.

Posebno bih istakao konstrukciju duplih diskova otvarača brazdice, koji s unutrašnje (nevidljive) strane imaju pojačanu termički obrađenu ivicu. To garantuje čiste zidove brazdice za ulaganje semena. Sopstvena težina sejalice i težina punih rezervoara za seme i punih depozitora za mineralno đubrivo dostiže i do 4.000 kg. U sledećoj setvi to će raditi traktor koji ima veću podiznu moć od ovog koji danas nosi sejalicu.

Ne očekujem da će korisnici koji rade međurednu obradu svojim oruđima imati problema zbog uklapanja redova. Mali problem imamo sa hidraulikom traktora koji koristimo u setvi (JD 6135 R,) jer mu je podizna moć hidraulike na granici.

 

Pogon setvene ploče
Setvena ploča
Kolica za sekcije
Bežični uređaj
Displej sejalice

Gazdinstvo Gradinac smo ponovo obišli nakon završene sezone setve da na neki način sumiramo rezultate setve. Ostali smo iskreno iznenađeni podacima koje nam je prezentovao naš domaćin. Ovom sejalicom, koncipiranom kao dvanaestorednom za šećernu repu, posejano je ukupno 900 ha. Za ostale širokoredne useve sejalica je korišćena kao desetoredna i posejano je još 1600 ha. To je ukupno oko 2.500 ha i impozantan učinak.

Obišli smo i sve parcele na kojima je izvršena setva.

Ostvaren kvalitet setve kukuruza
Rezultati setve soje
  • Kakva je vaša saradnja s Klubom 100P plus?

Sa Klubom sarađujemo od samog početka, i pre nego što je zakonski registrovan. Klub se sada profilisao i okuplja proizvođače – one članove koji žele da unaprede svoja gazdinstva i da se profesionalno bave ovim našim teškim poslom. Redovno posećujemo zimske seminare i  sve druge prateće manifestacije. Najinteresantnije su mi stručne ekskurzije, kojih nažalost zbog korone nije bilo. Posete sajmovima, proizvođačima opreme i farmera u Evropi pružaju nam priliku da realno sagledamo naš položaj, ali i nove mogućnosti u proizvodnji. Nadam se da će ove jeseni ponovo biti organizovana poseta Sajmu u Bolonji.