Vlada Republike Srbije usvojila je predlog zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda od kojeg se očekuje da konačno uredi ovu oblast. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavio je intervju sa resornim ministrom, Branislavom Nedimovićem, povodom ovog predloga zakona u kojem objašnjava šta će njegova primena doneti u praksi.

Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede

 

  • Zašto je potrebno da se posebnim Zakonom reši oblast trgovine poljoprivrednim proizvodima?

U Republici Srbiji poljoprivredna politika se zasniva na dva zakona a to su Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Međutim, nijedan od ova dva zakona ne omogućava regulisanje tržišta poljoprivrednih proizvoda i uvođenje novih mehanizama uređenja tržišta, koji su potrebni da bi poljoprivreda Republike Srbije nastavila razvoj. Pored ovog problema imamo i situaciju da tržišni mehanizmi u Srbiji nisu u skladu sa merama organizacije zajedničkog tržišta u EU. Da bi Republika Srbija mogla u svoj sistem da implementira zahteve i mere, koje se odnose na uređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda, kakva postoji u EU, potrebno je da uspostavi jedinstveni pravni osnov u domaćem zakonodavstvu. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prepoznalo je važnost donošenja zakona, na osnovu koga bi se različitim zahtevima i merama uredilo tržište poljoprivrednih proizvoda i stvorili uslovi za aktiviranje zahteva i mera uređenja tržišta, a sa ciljem da, u trenutku pristupanja EU, postoji izgrađen zakonodavni i institucionalni okvir, neophodan za implementaciju EU mehanizama, koji se odnose na organizaciju zajedničkog tržišta poljoprivrednih proizvoda. Mislim da je svima sada jasno da je krajnje vreme da donesemo ovakav akt koji će uneti red ali i sigurnost kako proizvođača, tako i trgovaca ali i potrošača.

  • Rekli ste da rast konkurentnosti poljoprivrede u velikoj meri zavisi od formiranja efikasnog tržišnog lanca. Šta zapravo time želite da poručite?

Tržišni lanac na domaćem tržištu trenutno je veoma fragmentisan i nedovoljno organizovan, kako u oblasti proizvodnje, tako i u delu prerade, sa očiglednim deficitom organizacija za pružanje adekvatne logističke podrške i kao takav, predstavlja kočnicu daljem rastu konkurentnosti sektora poljoprivrede. Obaveze proizvođača za prilagođavanje zahtevima potrošača u pogledu kvaliteta i sledljivosti prehrambenih proizvoda sve su veće, naročito sa pojavom novih veleprodajnih sistema, čiji zahtevi po pravilu prevazilaze postojeće standarde na domaćem tržištu. Stvaranjem uslova za ispunjenje zahteva velikih prodajnih sistema umanjiće se rizik isključenja domaćih proizvođača iz ovog rastućeg segmenta tržišta. Takođe, standardizacija robe je vrlo važna za nesmetan razvoj sektora trgovine. Tržišni standardi omogućavaju kupcu i prodavcu lakšu komunikaciju i plasman na tržištu. Većina propisa, koji regulišu tržišne standarde i kvalitet poljoprivrednih proizvoda, a koji se trenutno primenjuju u Republici Srbiji, nije u potpunosti usklađena sa međunarodnim propisima i standardima, što otežava plasman naših proizvoda na inostrano tržište. Usaglašavanje domaćih propisa u ovoj oblasti sa međunarodnim propisima i standardima u mnogome će doprineti ne samo povećanju izvoza, već i regulisanju situacije na domaćem tržištu.

 Poljoprivrednici se žale na nedostatak sigurnosti u planiranju proizvodnje. Da li se to ovim Zakonom rešava?

Zadatak poljoprivredne politike jeste da kreira i sprovodi mere i rešenja koje će, između ostalog, doprineti poboljšanju efikasnosti tržišnog lanca. Državna podrška jačanju tržišnog lanca primenjivaće se kroz podršku jačanju kapaciteta i efikasnosti proizvođačkih organizacija i njihove infrastrukture, razvoj sistema tržišnih informacija, kao i kroz podršku proizvođačima u oblasti udruživanja i upravljanja postžetvenim aktivnostima. Jačanje integrisanosti tržišnog lanca biće podržano od strane države i to kroz podršku u vidu pomoći u kofinansiranju početnih administrativnih troškova. Posebna pažnja biće posvećena podršci udruženjima.

Vođenje poljoprivredne politike traži odgovarajuću obradu tržišnih informacija i njihovu analizu. Sistem tržišnih informacija poljoprivrede Srbije (STIPS), kao kompleksan sistem prikupljanja informacija o cenama poljoprivrednih proizvoda i repromaterijala na nacionalnom nivou, radi pružanja podataka o cenama korisnicima, uspešno je uspostavljen još 2004. godine. Međutim, u domaćem zakonodavstvu ne postoji sveobuhvatan propis kojim se utvrđuje i uređuje način funkcionisanja STIPS. Ovim zakonom biće propisana obaveza davanja informacija od strane učesnika na tržištu. Metodologija za prikupljanje, obradu podataka i izveštavanje o cenama biće usklađena sa evropskom metodologijom, a na osnovu usklađenih tržišnih standarda poljoprivrednih proizvoda.

  • Da li se to odnosi i na klaničnu industriju?

Kako bi se uspostavio sistem praćenja uporedivih tržišnih cena trupova i živih životinja potrebno je predvideti da se beleženje cena odnosi na jasno definisanu fazu stavljanja na tržište. Na primer, označavanje trupova bi trebalo sprovesti u trenutku razvrstavanja u kategorije, odnosno klase. Od obaveze klasiranja se može napraviti izuzetak ukoliko obim klanja u tom objektu nema značajan uticaj na tržište, ukoliko se radi o sopstvenoj proizvodnji objekta za klanje, kao i ukoliko se radi o svinjskim trupovima poreklom od autohtonih rasa. Dakle, ovde govorimo o velikim preradnim kapacitetima.

 Kako će država moći da interveniše na tržištu nakon usvajanja ovog Zakona?

U svakoj tržišno orijentisanoj ekonomiji, povremeno dođe do poremećaja na tržištu u smislu rasta ponude određenog proizvoda i pada cena ili obrnuto. Ovim zakonom propisuju se intervencije na tržištu, kao vrsta mera uređenja tržišta za pojedine sektore, kao i način njihovog sprovođenja, što doprinosi održavanju stabilnosti tržišta. Takođe, propisane mere su usklađene sa intervencijama na tržištu EU. Da sumiram, želimo da unapredimo razvoj poljoprivrede, unesemo sigurnost poljoprivrednicima i omogućimo izvoznicima da više izvoze.

 Šta je to što je posebna novina kod ovog Zakona?

Mislim da ovde treba da naglasimo i član 29 koji govori o tome da ćemo na osnovu ovog propisa raditi na poboljšanju prehrambenih navika dece i omladine koji pohađaju obrazovno-vaspitne ustanove i podizanja svesti u široj javnosti o značaju zdrave ishrane u razvoju dece i omladine. Za ove poslove biće nam potrebna i saglasnost iz Ministarstva zdravlja i prosvete.

Uređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda obuhvata proizvode u sledećim sektorima: žitarice, šećer, suvo krmno bilje, seme, hmelj, voće i povrće, prerađevine od voća i povrća, vino, živo bilje i cveće, duvan, goveđe i teleće meso, mleko i mlečni proizvodi, svinjsko meso, ovčije i kozije meso, jaja, živinsko meso, pčelinji proizvodi i drugi sektori. Predviđeno je da Vlada Srbije utvrđuje listu proizvoda u sektorima.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

Ministar poljoprivrede Srbije Branislav Nedimović izjavio je da će Zakon o regulisanju tržišta poljoprivrednih proizvoda, koji je prošle nedelje usvojila Vlada, a čije usvajanje se uskoro očekuje u parlamentu, omogućiti da svima u agrarnom lancu – od proizvođača do prerađivača – bude pronađeno mesto u sistemu na zakonom regulisan način, što je do sad bilo uređeno opštim zakonom o trgovini.

„Prvi put ćemo da regulišemo tržište između poljoprivrednih proizvođača, otkupljivača, prerađivača i da svakom nađemo mesto u sistemu na jedan zakonom regulisan način. Dobićemo alate da na tržištu regulišemo i ekstreme, sa najnižim i visokim cenama, što se na primer sada dešava sa žitaricama, pa imamo problem u stočarstvu“, rekao je Nedimović za RTS.

Do sad je to bilo, kako je dodao, regulisano preko Instututa robnih rezervi, koji je, prema rečima Nedimovića, spor institut.

„Sada će Uprava za agrarna plaćanja imati posebno telo koje će se baviti praćenjem cena, utvrđivanjem proizvođačkih cena, regulisanjem kad dođe do iskakanja. Sa druge strane, regulisaćemo položaj otkupljivača, ne može baš svako da kupuje na blatobran kako misli on, već će poput turističkih agencija, da imaju depozit, da postoje garancije da bi naši proizvođači uvek imali sigurnost – da kad prodaju robu, mogu i da je naplate“, napomenuo je ministar.

Ovim zakonom će se propisi u Srbiji uskladiti sa propisima EU, a ministar je naglasio da je najvažniji razlog regulisati srpsko tržište poljoprivrednih proizvoda.

Očekuje da taj zakon počne da se primenjuje od 2022. godine.

 

 „Svake godine se iz budžeta izdvaja 350 miliona evra za subvencije“

Ministar poljoprivrede je ukazao i da se svake godine iz budžeta izdvaja 350 miliona evra za subvencije dodajući da će ove godine biti još dva konkursa.

„Jedan će biti ozbiljno izdašan, 60 miliona evra, za nabavku fizičke imovine gazdinstava – oprema, objekti, mehanizacija, sve što može da služi, onima koji su mali a koji žele da postanu srednje veličine, srednji da se osnaže. Imali smo konkurs i iz Svetske banke i srpske vlade, dosta novca je ove godine uliveno u poljoprivredu, trudimo se da osavremenimo mehanizaciju jer su onda i manji troškovi i veći profit“, naveo je Nedimović.

Кomentarišući žalbe pojedinih proizvođača da im još nisu isplaćene subvencije, ministar je rekao da je 99 odsto isplaćeno.

„Gde imamo dopunu dokumentacije, moramo da iskontrolišemo. Кad bude ispravan tiket tad možda može da se dobije i loto“, rekao je ministar.

Nedimović je dodao i da je prehrambena industrija imala probleme zbog pandemije koronavirusa, pošto je tražnja bila mnogo manja.

„Tek sad očekujem da eksplodira, naročito sektor mleka i mesa, očekujem da će to ići dobro. Prošle godine smo imali rast poljoprivrede od pet odsto, treba da se potrudimo da očuvamo taj rast“, naglasio je ministar.

Izvor: N1