Želite li da saznate više o Klubu 100P Plus i njegovim ciljevima ?

stručno usavršavanje poljoprivrednika;

razmena stručnih i drugih informacija;

podsticanje i pomaganje istraživačkog rada u poljoprivredi i šire, a koji je od interesa za poljoprivrednike;

motivaciona i organizovana stručna - naučna razmena znanja u oblastima poljoprivrede

afirmacija mera za zaštitu životne sredine;

istraživanje, čuvanje i afirmisanje agrarne baštine;

edukacija i afirmacija žena u preduzetništvu i njihovog angažovanja na unapređenju života na selu;

razvoj i afirmacija ruralnog turizma;

zastupanje interesa poljoprivrednika pred organima države i njenim institucijama;

zauzimanje stavova prema radu poslovnih banaka, zadruga, trgovačkih kuća, proizvođača poljoprivrednih mašina i opreme za doradu-preradu poljoprivrednih proizvoda, pesticida, mineralnog đubriva, goriva i maziva, semenskih kuća, prehrambene industrije, stručnih službi i drugih institucija koje utiču na poslovanje poljoprivrednika, direktno ili indirektno.

Želite li da saznate više o Klubu 100P Plus i njegovim ciljevima?
Pišite nam!

Klub 100P Plus pored dešavanja koje organizuje tokom cele godine organizuje savetovanja i tribine za sve svoje članove.