Utorak, 2 Jun 2020.
Poljoprivredni portal kluba 100P PLUS

Pad poljoprivredne proizvodnje

Procene ukazuju da je izvesno da će ovogodišnja poljoprivredna proizvodnja ostvariti stopu pada od tri do četiri odsto

Izjava saradnika Privredne komore Srbije Vojislav Stanković:

a. Podbacila proizvodnja voća, grožđa i povrča

– Bruto vrednost poljoprivredne proizvodnje ove godine procenjena je na 5,13 milijardi dolara, što je za 0,56 odsto manje od realizovane u prošloj godini. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, neto ostvarena vrednost poljoprivredne proizvodnje, u visini od 4,1 milijardu dolara manja je za 1,62 odsto u odnosu na 2009. godinu.

– Ove procene ukazuju da je izvesno da će poljoprivredna proizvodnja u Srbiji 2010. godine ostvariti stopu pada, koja će, posle verifikacije proizvodnih rezultata u stočarstvu, iznositi tri do četiri odsto.

– U biljnoj proizvodnji ostvaren je rast kod industrijskog bilja (13,49 odsto), stagnirala je proizvodnji žita (100,90 posto), a značajan pad je u proizvodnji povrća (7,98 odsto), voća (20,79 odsto) i grožđa (21,77 odsto).

Smanjena proizvodnja voća za 20,79%; foto: V. Lazić, Novi Slankamen, 2006.

– Pomenimo, ovo je prva procena realizovane poljoprivredne proizvodnje u Srbiji, rađena na osnovu ostvarenih rezultata biljne proizvodnje u ovoj godini, kao i rezultata ostvarene proizvodnje u stočarstvu iz 2009. godine. Tradicionalna anketa kojom se verifikuju rezultati u stočarskoj proizvodnji radi se u decembru, a rezultati ankete će biti raspoloživi početkom aprila naredne godine.

b. Smanjene poljoprivredne i oranične površine

– Prema statističkim podacima, poljoprivredne i oranične površine u prošloj i ovoj godini, posmatrano u odnosu na prosek 1996-2000. godina, manje su za oko sedam odsto.

– Smanjene su poljoprivredne i oranične površine kod žita za oko 15 odsto, povrća i krmnog bilja između 12 i 25 odsto, a livada i pašnjaka za oko 10 odsto. Posmatrano po strukturi oraničnih površina, u procesu proizvodnog prestruktuiranja smanjene su površine pod žitom sa 63 odsto učešća u periodu 1996-2000. na 57,5 odsto u 2010. godini.

– Istovremeno je ostvaren rast učešća setvenih površina pod industrijskim biljem sa 9,9 odsto na 13,3 procenta, dok je učešće površina pod povrćem i krmnim biljem ostalo isto.

Procene ukazuju da je izvesno da će ovogodišnja poljoprivredna proizvodnja ostvariti stopu pada od tri do četiri odsto.

Izvor: Dnevnik, S. Gluščević