Utorak, 27 Oktobar 2020.
Poljoprivredni portal kluba 100P PLUS

Pravilnik takmičenja

Udruženje građana KLUB 100P plus (u daljem tekstu Klub) osnovano je 23.10.2003. godine, kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana, a u svojoj delatnosti okuplja napredne poljoprivredne proizvođače i sve one koji žele svojim doprinosom da pomognu unapređenju poljoprivredne proizvodnje.

Klub takmičara

Klub takmičara

Nova aktivnost Kluba je organizacija takmičenja poljoprivrednih proizvođača u proizvodnji kukukuruza koja bi, nadamo se, prerasla u trajnu aktivnost putem organizacije KLUBA PROIZVOĐAČA KUKURUZA. Razlog pokretanja aktivnosti Kluba je da učesnici ove akcije (u prvom redu poljoprivredni proizvođači, proizvođači semena, proizvođači pesticida, mineralnih hraniva, stručna javnost i svi ostali zainteresovani) dobiju valjanu neutralnu informaciju o visini dostignutih prinosa u proizvodnji kukuruza u Srbiji. Klub bi angažovanjem neutralnih stručnjaka obezbedio da se po jedinstvenom metodu organizuje i sprovede ovo takmičenje. Ono što se ovom akcijom nudi je da se podele i razmene sve informacije o intenzivnoj proizvodnji kukuruza na teritoriji koju će svojim aktivnostima pokrivati Klub. Cilj celokupne akcije je da se prepoznaju i predstave najbolji proizvođači kukuruza koji postižu najviše prinose, a koji će za ostvarene rezultate biti nagrađeni i putem sredstava informisanji i predstavljeni širokoj javnosti. Klub planira da u svom radu napravi kontatke i saradnju s drugim srodnim organizacijama – Klubovima u regionu s kojima bi razmenjivao podatke o prinosima. Važan deo aktivnosti odnosiće se na proširenje takmičarske osnove putem uključivanja većeg broja učesnika.
Organizacijom ovog takmičenja očekujemo da se nivo proizvodnje kukuruza poveća, čime bi i društvena zajednica imala veću korist.

Pravila prijavljivanja za takmičenje
Pre prijavljivanja za takmičenje neophodno je izvršiti identifikaciju sistema obrade parcele – polja. Predviđa se da se za takmičenje mogu prijaviti dva načina obrade: klasično polje i konzervacijsko polje, na osnovu načina osnovne obrade zemljišta. Klasično polje je polje koje se obrađuje raonim plugom sa daskom, ravnjakom ili obrtačem. Konzervacijsko polje je polje na kojem nije došlo do odsecanja i prevrtanja plastice i gde žetveni ostaci, preduseva, pokrivaju minimum 30% površine polja.
Za svaki od navedenih načina obrade moguće je prijaviti parcele u navodnjavanju i bez navodnjavanja.

Hibridi kukuruza koji će se sejati treba da su registrovani u Republici Srbiji, da se nalaze na Listi sorti i hibrida MPZŽS Srbije. Dozvoljeno je sejati i hibride kukuruza Duo Sistem tehnologije.
Zaštita useva se obavlja konvencionalnim sredstvima koja su navedena u registru Sredstva za zaštitu bilja u prometu u Srbiji, koji objavljuje Uprava za zaštitu bilja MPZŽS Republike Srbije.
Mineralna i organska hraniva (đubriva), koja se koriste, mogu biti suva i tečna. Primena je pre osnovne obrade, predsetveno, sa setvom (startno) i u prihrani, preko zemljišta i preko lista. Nije dozvoljena upotreba hormonskih preparata.
Važno: Pristupanje takmičenju ne daje pravo prijavljenim učesnicima da menjaju pravila koja se usvoje kao osnovna.

PRAVILA TAKMIČENJA
1. Takmičenje je otvoreno za sve poljoprivredne proizvođače, sa teritorije Republike Srbije, koji su navršili 16 godina života, bave se poljoprivrednom proizvodnjom, nosioci su ili članovi RPG (Registrovanog Poljoprivrednog Gazdinstva).
2. Cilj organizovanja takmičenja je ostvarivanje visokih prinosa kukuruza.
3. Kod takmičenja za najviši prinos kukuruza mogu se prijaviti najviše dve parcele (za dva načina obrade zemljišta ili za navodnjavanu i ne navodnjavanu površinu) po RPG.
4. Prijavljivanje za takmičenje obavljaju poljoprivredni proizvođači, vlasnici RPG, koji su i odgovorni za tačnost podataka. Kompanije koje se bave plasmanom semena, mineralnih hraniva i pesticida mogu stimulisati RPG u cilju prijavljivanja za takmičenje, ali prijavu za takmičenje podnose isključivo poljoprivredni proizvođači (RPG i pravna lica).
5. Pristupanje i prijavljivanje podrazumeva parcelu na kojoj se odvija proizvodnja od najmanje 3 (5) ha, sa registrovanim – upisanim katastarskim brojem/vima i površinom/ama.
6. Parcela koja se prijavljuje za takmičenje trebalo bi da ima podatak o kontroli plodnosti zemljišta, tj. urađenu analizu kontrole plodnosti poljoprivrednog zemljišta, ne stariju od 4 godine u godini prijave za takmičenje i proizvodnje.
7. Prijavljene parcele se ubiraju u zrnu, kombajnom, i mere sertifikovanom prenosnom vagom ili se mere u naseljenom mestu na sertifikovanoj kolskoj vagi. Uzorak za vlažnost zrna se uzima pri berbi, u skladu s SRPS, plombira, i najkasnije za 24 sata mora biti izmeren. Merenje i analiza se obavljaju u ovlaštenim ustanovama. Obračun je po važećem SRP standardu za kukuruz.
8. Klub 100P plus obezbeđuje prisustvo nezavisnog stručnog lica (Komisije) koje prisustvuje ubiranju kukuruza, merenju parcele i utvrđivanju prinosa.
9. Stručno lice – kontrolor (Komisija), koje angažuje Klub je nezavisno i učestvuje u ubiranju i merenju prinosa. Kontrolor nema finansijskog interesa i poslovnih veza sa kompanijama čiji je hibrid posejan ili kompanijama koje prodaju repromaterijal za proizvodnju.
10. Provera površine (širina i dužina) prijavljene parcele, pre berbe i površina u berbi, mere se mernom pantljikom ili mernim točkom.
11. Prinos se meri na površini od 1,5 (2,5) ha. U merenje ne ulaze krajnja 4 reda sa obe strane polja. Prilikom ubiranja meri se zbir prinosa svakog drugog prohoda kombajna, susedni prohod se ne ubira, pa se ubira sledeći prohod i tako sve dok se ne ubere ½ prijavljene parcele. Na ovaj način polovina parcele ostaje neubrana radi eventualnih provera postignutih rezultata, što se naknadno proverava na ostavljenim prohodima kombajna.
12. Prinosi preko 14 tona/ha moraju se proveriti sa ostavljenih prohoda, redova kukuruza, izmerena i uzorkovana na gore navedeni način uz prisustvo komisije Kluba.
13. Utvrđivanje visine prinosa kod takmičara na prijavljenoj parceli je javno i mogu mu prisustvovati svi zainteresovani.
14. Zvaničan podatak o visini prinosa objavljuje nezavisna komisija koju formira Klub tek nakon utvrđivanja svih relevantnih podataka.
15. Dobijeni rezultati svih učesnika se objavljuju u Reviji AR i na internet sajtu Kluba 100P plus odakle ih mogu preuzimati svi zainteresovani.
16. Pobednici jednogodišnjeg takmičenja, prva tri mesta, dobijaju priznanja i prigodan poklon. Predviđeno je i organizovanje stručnih ekskurzija i poseta međunarodnim sajmovima poljoprivrede, kao i vodećim asocijacijama proizvođača kukuruza. Zbog različitih agroekoloških regiona Klub će proglasiti i nagraditi regionalne pobednike u takmičenju.
17. Moguće je prijavljivanje učesnika i za trogodišnji ciklus takmičenja. Nagrade se obezbeđuju i za proizvođače u trogodišnjem ciklusu.
18. Šampion trogodišnjeg ciklusa takmičenja ne može se prijaviti u naredni trogodišni ciklus.
19. Troškovi pristupanja i prijave takmičara uplaćuju se opštom uplatnicom na račun Kluba 100P plus, (svi zainteresovani dobijaju primerak popunjene uplatnice). Uplaćen iznos i popunjena propratna dokumentacija se šalju na adresu: Klub 100P plus, Vladike Ćirića 33, 21000 Novi Sad ili u elektronskoj formi na office@agroplus.rs
20. Sredstva namenski uplaćena za takmičenje u proizvodnji kukuruza Klub raspodeljuje za organizaciju i sprovođenje takmičenja i dodelu nagrada najboljim proizvođačima.

PRILOG:
TAKMIČENJE U PROIZVODNJI KUKURUZA

Molimo Vas da pre nego što popunite ovaj upitnik pročitate pravila za Takmičenje u proizvodnji kukuruza. Popunjene prijave dostaviti do 20. juna tekuće godine, poštom na adresu: Klub 100P plus, Vladike Ćirića 33, 21000 Novi Sad ili elektronski na office@agroplus.rs.

Uplatu izvršiti opštom uplatnicom:
svrha uplate: takmičenje u proizvodnji kukuruza

primalac: KLUB 100P plus, Novi Sad, Vladike Ćirića 33

Račun: 340-30446-63

Prilikom prijavljivanja obavezno naznačite dužinu takmičarskog ciklusa za koji se prijavljujete, o čemu nas u upitniku i obaveštavate. Pre same berbe popuniti upitnik koji će Vam se dostaviti do 15. avgusta. Kontaktirajte Klub 100P plus kako bi saznali podatke o kontroloru zaduženom za vaš region i s njim dogovarali termine o početku berbe. Ovlašćeni kontrolor (Komisija) će prisustvovati berbi parcele kao i merenju prinosa. Podaci o ostvarenom prinosu se dostavljaju najkasnije do 1. decembra tekuće takmičarske godine.