PREDIZBORNI STAVOVI POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA O STRATEGIJI RAZVOJA AGRARA

Na VIII zimskom seminaru farmera održanom na Tari, od 22-28. januara 2012, kome je prisustvovalo 415 farmera, usvojeni su predizborni stavovi koji treba da učine agrar sposobnijim da se ravnopravno uključi u tržište EU i šire:

Agrarni budžet

Agrarni budžet mora da bude u skladu sa očekivanjima koje društvo ima od poljoprivrede: minimalno 6% od ukupnog budžeta).

 • Subvencije po hektaru za biljnu proizvodnju (ratarstvo, povrtarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo)
 • Fizička lica koja su u PIO – do 100 ha
 • Pravna lica (mala preduzeća) – do 100 ha

ili

 • Sva registrovana poljoprivredna gazdinstva

Stočarstvo

 • Obezbediti podršku registrovanim farmama i olakšati registraciju novih farmi.
 • U prostorno-planskim dokumentima za seoska naselja definisati zone za formiranje novih farmi i opremiti ih odgovarajućom infrastrukturom, potom – pod najpovoljnijim uslovima – ovo zemljište prodati budućim farmerima.

Subvencije po ha , a ne premije po kg

 • Poljoprivrednik ne može realizovati premiju po kg dok robu drži na lageru.
 • Korist od premije po kg imali bi samo otkupljivači /prerađivači koji su po pravilu i monopolisti. Negativan efekat: sniženje cene za vrednost premije po toni odnosno po kg.
 • Ovakava praksa je odavno napuštena u EU.

Velika posećenost predavanja na VIII zimskom seminaru farmera održanom na Tari, od 22-28. januara 2012, ; foto: V. Lazić

Podrška nekomercijalnim gazdinstvima

 • Uvesti podršku nekomercijalnim gazdinstvima od 50.000 dinara godišnje po članu domaćinstva.
 • To podrazumeva registraciju nekomercijalnih gazdinstava – čiji su članovi stariji od 55 godina i koji imaju jedini prihod od poljoprivrede.
 • Osim premije za mleko, oni ne bi dobijali druge subvencije koje su namenjene komercijalnim gazdinstvima.

Podrška ruralnom razvoju

 • Ministarstvo poljoprivrede treba da sprovodi Nacionalni program ruralnog razvoja 2011-2013. koji je usvojila Vlada republike Srbije u februaru 2011.
 • Bespovratna sredstva za podršku investicijama u poljoprivredi – u iznosu od 40 do 50% ukupne vrednosti investicije. Ova podrška treba da čini 1/3 agrarnog budžeta.
 • Podrška za: traktore, kombajne i ostalu poljoprivrednu mehanizaciju (po standardu EU), opremu za stočarstvo, piste za stajnjak i tankove za osoku, sisteme za navodnjavanje, plastenike, staklenike, podna skladišta, silose, hladnjače, sortirke, pakerice…; oprema za prikupljanje i obradu biljnih ostataka; infrastruktura (putevi, struja, voda, gas); podizanju novih zasada…
 • Uprostiti dobijanje dozvola i smanjiti takse za podizanje skladišta, trafo-stanica…
 • Omogućiti poljoprivrednicima korišćenje plavog dizela po uzoru na poljoprivrednike u Republici Hrvatskoj.

Zemljište

 • Restitucijom vratiti zemljište starim vlasnicima.
 • Ostatak zemljišta, po obavljenoj restituciji, ponuditi na prodaju registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima po principu prioriteta za nosioce gazdinstva mlađe od 40 godina.
 • Poljoprivrednim gazdinstvima omogućiti kupovina zemljišta sa periodom otplate od 20 godina uz zabranu prometa i davanja u podzakup poljoprivrednog zemljišta tokom otplate i rigorozne kontrole korišćenja.
 • Stočarima, po prioritetu, obezbediti prostor za podizanje novih farmi van naseljenog mesta i zemljište do 100 ha kojim bi sebi obezbedili uslov: 1 uslovno grlo – 1 hektar.

Mladi poljoprivrednici

 • Omogućiti kreditiranje kupovine poljoprivrednog zemljišta do 100 ha ukupnog poseda za mlade poljoprivrednike – do 40 godina života koji imaju odgovarajuće srednjoškolsko obrazovanje. Pogodnost kupovine ostvariti preko subvencionisanih kamata i lizingom.
 • Argument prethodnom stavu:

Evropska komisija koja je predstavila nacrt reforme Zajedničke poljoprivredne politike (CAP-a) za vremensko razdoblje 2013-2020, konstatovala je i zaključila:

Dve trećine poljoprivrednika je starosne dobi iznad 55 godina. U vezi s tim Komisija predlaže uvođenje nove podrške početne pomoći, koje bi se dodeljivale poljoprivrednicima mlađim od 40 godina tokom prvih pet godina trajanja njihovog projekta.

Podrška stočarskoj proizvodnji

 • 5 dinara premija za mleko + stimulacija za ekstra kvalitet
 • Plaćanja po grlu stoke + premija za proširenje stada + premija za kvalitet stada
 • Premirati  tov junadi i druge stoke na principu uslovnog grla.

Poljoprivreda komora i savtodavne službe

 • Doneti zakon o osnivanju Poljoprivredne komore kao što je to slučaj u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji, Nemačkoj…
 • U okviru poljoprivredne komore treba da se nalaze savetodavne službe kao što je to slučaj u Hrvatskoj, Sloveniji…

Direkcija za robne rezerve

 • Rad Direkcije za robne rezerve treba da bude transparentan
 • Uspostaviti Agenciju za intervencije na tržištu po EU modelu

 

Zajedničkim snagama

Na sednici proširenog sastava Upravnog odbora Kluba 100P plus koja je održana 16. marta u kompaniji Res trade razmatrana su aktuelna pitanja iz agrara. Vezano za predstojeće izbore, donet je zaključak:

–       Organizovati tribinu pod radnim naslovom:

AGRAR U PREDIZBORNIM PROGRAMIMA STRANAKA

Predstavnici stranaka bi odgovarali na zajednički formulisanja pitanja.

–       Tribinu da zajednički organizuju Asocijacija poljoprivrednika, Asocijacija Vojvodina agrar i Klub 100P plus

–       Tribinu održati u petak, 13. aprila 2012. U Novom Sadu

–       Organizovati preliminarni sastanak rukovodstva navedenih odruženja u cilju zajedničkog dogovora oko organizacije tribine u toku ove sedmice.