Agriculture 4.0 – novi način upravljanja poljoprivredom”

Ekskurzija je realizovana zahvaljujući podršci Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, koje je sufinansiralo projekat „Edukacija, informisanje i stručno usavršavanje poljoprivrednika” u 2018. godini. U okviru projekta planirana je i realizovana poseta Međunarodnom poljoprivrednom sajmu EIMA u Bolonji, kao i poljoprivrednom gazdinstvu i fabrici INO Brežice u Sloveniji.

Sajam EIMA International u Bolonji održan je 43. put po redu od 7. do 11. novembra 2018. godine. Tradicionalno se održava svake druge – parne godine. Od 1969. godine kada je prvi put održan, kao mesto gde su se izlagale mašine za poljoprivredu i baštovanstvo, manifestaciju organizuju FederUnacoma – Italijansko udruženje proizvođača poljoprivredne mehanizacije i Bolonjski sajam. Najznačajnija manifestacija za italijanske proizvođače mehanizacije u ratarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu, povrtarstvu, navodnjavanju, baštovanskoj proizvodnji, komponentama – delovima, obnovljivim izvorima energije, nusproizvodima iz poljoprivrede i uređenja životne sredine, posetiocima omogućava da posete i štandove proizvođača poljoprivredne mehanizacije iz drugih država. Preko 1.950 kompanija izložilo je više od 50.000 eksponata. Najprisutnije su, naravno, italijanske kompanije kojih je bilo 1.276, a ostalih 671 većinom su evropske kompanije. Sajam je tematski podeljen na pet sektora: EIMA Green, EIMA componenti, EIMA Energy, EIMA Idrotech i EIMA Mia i posetiocima pruža širok uvid u mogućnosti za izbor opreme i ostvarenje sopstvenog pristupa poljoprivredi.

Poljoprivrednici, članovi Kluba 100P plus, u poseti Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Bolonji

Cela manifestacija odvija se na prostoru Bolonjskog sajma na 375.000m2, od čega je 140.000 m2 natkrivenog prostora, u halama. Po poslednjim podacima na njemu učestvuju izlagači iz više od četrdeset zemalja sveta, a prikazuju se mašine i oprema za sve poljoprivredne operacije ili modele poslovanja. Sajam poljoprivednih mašina EIMA ove godine je ujedno bio i najvaći događaj ovakvog tipa u Evropi, a veliki broj posetilaca privukla je na prvom mestu bogata izložba mašina. Sajam je za vreme trajanja posetilo više od 310.000 posetilaca. Računa se da je preko 51.000 posetilaca iz inostranstva iz preko 150 zemalja sveta. Prikazani eksponati tematski su podeljeni u pet grupisanih celina:

  • EIMAGREEN Salone del giardinaggio – deo sajma posvećen uređenju okoline i javnih površina i odnosima sa prirodom;
  • EIMAcomponenti, prostorno najveći, posvećen najvećim proizvođačima mašina, komponenti i delova, okrenutih na komunikaciju “biznis to biznis” radi uspešnijeg poslovanja i komunikacija. Na ovom delu izlaže 800 kompanija, a posetioci mogu videti gotove mašine, motore, kontrolne jedinice, pneumatike, kabine, kočione uređaje i dr.
  • EIMAEnergy – posvećen je dobijanju energije iz poljoprivrede i šumarstva. Izložba nudi širok pregled mašina i tehnologija za efikasno upravljanje održivim lancima proizvodnje energetskih kultura i mašina u svakom geografskom kontekstu. Veliki deo ove namenske izložbe posvećen je edukaciji potencijalnih korisnika ovih oblika energije.
  • EIMAMia – Multifunzialita in Agricultura posvećen je multifunkcionalnosti u poljoprivredi u cilju diverzifikacije poljoprivrednih farmi i korišćenju različitih tehnika i materijala.
  • Po prvi put zaseban prostor dat je i proizvođačima opreme za navodnjavanje. U okviru EIMAIdrotech Tecnologie e impiantistica per l’irrigazione e la gestione dell’acqua dat je prostor svim proizvođačima opreme i tehnologija za navodnjavanje.

Jedna od centralnih tema na ovogodišnjoj EIMA, kao što je i očekivano, bila je Agriculture 4.0. Kada se govori o ovoj temi, neophodan je osvrt na mnoštvo podataka i načine prikupljanja i korišćenja u poljoprivredi kako bi se povećala efikasnost u radu, ali i postigla veća sledljivost proizvodnje. Danas digitalne tehnologije omogućavaju sakupljanje velike količine informacija koje su fundamentalne za optimizaciju radnih operacija na njivi, kao i smanjenje troškova proizvodnje. Ovi podaci, dostupni zahvaljujući primeni digitalnih tehnologija, nisu samo tabele i brojevi već i fotografije, video-zapisi, poruke, informacije koje se međusobno razmenjuju između mašina, kao na primer između traktora, kombajna i priključnih mašina primenom ISOBUS-a. Sve veću ulogu u cilju smanjenja troškova korišćenja mašina u poljoprivrednoj proizvodnji ima i daljinski menadžment koji obuhvata i podršku za servis na osnovu koje, ako je to potrebno, odmah može da se interveniše na mašini. I na ovogodišnjoj EIMA je bio primetan trend elektrifikacije mašina. Sve je više onih priključnih mašina, posebno sejalica, koje za pogon koriste električnu energiju umesto mehaničke ili hidraulične. Na Sajmu u Bolonji jasno se moglo uočiti i da je masovnije korišćenje dronova u poljoprivrednoj proizvodnji sve bliže. Kako se moglo čuti na konferenciji Nove tehnologije i veća efikasnost očkivanja su da će za samo pet godina poljoprivreda postati drugi najveći korisnik dronova u svetu. U kontekstu klimatskih promena očekuje se da dronovi mogu dokazati da su saveznici poljoprivredi i to kao alati koji omogućaju precizno, brzo i pravovremeno sakupljanje podataka. Danas, se dronovi koriste u biljnoj proizvodnji za mapiranje korova, kao i procenu stepena zrelosti ploda.

Tokom održavanja Sajma organizujuje se puno pratećih manifestacija. Za stručnu javnost svakako najznačajniji događaj je proglašenje traktora godine u tri kategorije (traktor godine – ratarski, univerzalni – najkorisniji i najbolje specijalizovan – za druge proizvodnje), koje se sprovodi u organizaciji TotY – Udruženja 25 evropskih poljoprivrednih novinara. Žiri je sastavljen od novinara iz 24 evropske zemlje, gde i Srbija ima svog predstavnika. Brojne su i tematske konferencije namenjene različitim grupama učesnika gde treba spomenuti EIMA Campus koji okuplja naučnike sa univerziteta i istraživačkih organizacija, EIMA Desk posvećen sigurnosti u poljoprivredi i obuci korisnika i EIMA Digital posvećen Agriculture 4.0, koji okuplja vodeće kompanije u satelitskom navođenju, proizvodnji GPS uređaja, ISOBUS sistemima, dronovima i sistemima za optimizaciju proizvodnje. Jedan od značajnijih događaja je svakako i redovni godišnji sastanak svetskih eksperata iz oblasti poljoprivredne mehanizacije.

Club of Bologna je slobodna neprofitna organizacija, osnovana 1989. godine na inicijativu i podršku Feder Unacoma (Federacija proizvođača poljoprivredne mehanzacije Italije), koja se bavi strategijskim razvojem, unapređenjem i razvojem poljoprivredne mehanizacije. Pod pokroviteljstvom CIGR-a, a u bliskoj saradnji sa organizacijama FAO i UNIDO, koja svoje sastanke održava jednom godišnje za vreme održavanja sajmova u Bolonji i Hanoveru. Organizacija okuplja eksperte iz razvoja, istraživanja i oblasti mehanizacije – članove iz 23 zemlje i pet organizacija, među njima i iz Srbije, koji svoje zaključke i preporuke redovno objavljuju i stavljaju na uvid svim zainteresovanim korisnicima. Ovogodišnji sastanak, sa do sada najvećim brojem učesnika – 71 od 95 članova, od čega 55 članova i 16 eksperata, je bio prilika da novoizabrani predsednik kluba Paolo Balsari, koji je više puta boravio u Srbiji i vodio radionice iz projekta o zaštiti bilja, iznese stavove i preporuke Kluba za naredni period.

Još od 1986. godine organizatori podstiču izlagače da svoje proizvode i inovacije izlažu na sajmu i na taj način pokažu u kojim pravcima će se kretati razvoj i primena mehanizacije na gazdinstvima. Posebno se vrednuju doprinosi na planu unapređenja kvaliteta, sigurnosti i održivosti životne sredine, bezbednosti operatera i korisnika opreme. Tokom godina održavanja manifestacije brojni su oni proizvođači koji su unapredili svoje proizvode i sigurnost za korisnike opreme i na taj način osvojili priznanja koja se dodeljuju. Tradicionalno na EIMA su prikazane i brojne tehnološke inovacije, od kojih je bezmalo 30 nagrađeno najvećim priznanjem organizatora Sajma, dok je 45 novih tehničkih rešenja inovatorima donelo specijalna priznanja. Među nagrađenim inovacijama značajno mesto zauzimaju ona koja su u skladu sa trendom digitalizacije poljoprivrede i povećanja automatizacije upravljanja i elektrificiranosti. S druge strane, prikazano je mnogo jednostavnih rešenja koja značajno unapređuju i olakšavaju obavljanje nekih operacija uz povećanje produktivnosti.

Za prikazane eksponate ili koncepte razvoja dodeljuju se tri vrste priznanja: Crvena traka eima NOVITA TECNICA – Tehnička inovacija, žuta traka eima Segnalazione – Značajno i plava traka eima PREMIO BLU – Zapaženi proizvod u oblasti očuvanja životne sredine. Po prvi put ove godine dozvoljeno je da jedan eksponat ponese dva priznanja – crvenu i plavu traku, ako je inovacija značajna i u oblasti očuvanja životne sredine. Na posebnom prostoru, u okviru glavnog pasaža sajma izloženi su svi eksponati koji su dobili nagradu za tehničku inovaciju, a ostali su prikazani na posebnim panoima, gde su posetioci mogli detaljno (putem video-uređaja) da se upoznaju sa tehničkim karakterisikama proizvoda. Na štandovima proizvođača koji su dobili bilo koje priznanje to je posebno obeleženo i naznačeno.

Štandovi najvećih proizvođača mehanizacije su i najposećeniji

Na sajmu učestvuju i najveći proizvođači mehanizacije, multinacionalne kompanije, tzv. “ful lajneri” kod kojih se mogu videti najnoviji proizvodi. Ovi štandovi su najveći i najposećeniji, ali ono što posebno impresionira svakog posetioca je činjenica da je najveći deo sajma posvećen domaćim proizvođačima poljoprivredne mehanizacije. Na svakom štandu, ako je izlagač član FederUnacoma, stoji vidljiv znak Udruženja.

Pored ratarstva, vrlo značajne poljoprivredne površine u Italiji zauzimaju voćnjaci i vinogradi, proizvodnja povrća i uređenje okućnica. Stoga je neverovatno veliki broj proizvođača izložio svoje proizvode za ove proizvodnje. Izloženi eksponati, počev od toga koja vrsta potpornih stubova i zaštitnih – protivgradnih mreža, pa preko oruđa za osnovnu obradu, depoziciju mineralnih hraniva, međurednu obradu i obradu u redu između stabala, različita oruđa za defolijaciju zasada vinograda i voćnjaka pružaju mogućnost svakom zainteresovanom kupcu da shodno svojim zahtevima izabere najbolje rešenje za sebe. Ono što posebno privlači pažnju je to da svaki od proizvođača opreme za mehaničku obradu u međuredu ili u redu nudi rešenja radnih organa koji mogu biti pasivni ili sa dopunskim pogonom, bilo mehaničkim ili hidrauličkim. Kvalitet senzora, postavljenih na takva oruđa, koji vrše pomeranje radnih organa i regulišu brzinu njihove reakcije pruža veliku mogućnost izbora onog pravog za datu situaciju.

Zaštita životne sredine kroz smanjenu emisiju izduvnih gasova ne samo da se jasno uočava kroz razvoj motora standarda Stage V, koje je više proizvođača traktora predstavilo na Sajmu, već i kroz modele koji za pogon koriste alternativna goriva kao što je metan, ali i kombinovana rešenja koja za pogon koriste dizel-gorivo i električnu energiju – takozvani hibridni traktor koji se takođe mogao videti u Bolonji. Upravo je hibridni traktor jedno od potencijalnih rešenja traktora budućnosti s obzirom na to da ga karakteriše smanjena potrošnja goriva što prouzrokuje i smanjenje troškova korišćenja, a neizostavno je pomenuti i “prijateljski” odnos prema životnoj sredini. Ovakav traktor ima i smanjenu potrebu u pogledu održavanja. Hibridni traktor proizvođača Carraro Agritalia nije prototip nego je već spreman za nastup na svetskom tržištu.

Traktor sa telekomandama

Specijalizovani voćarsko-vinogradarski trakotri sada su dostupni i sa komunikacionim sistemima koji omogućavaju da mašina “razgovara” s upravljačkim uređajem i na taj način pojednostavi različite proizvodne faze. I na polju tenike namenjene za aplikaciju sredstava za zaštitu bilja na EIMA su se izdvojila rešenja koja se prijateljski odnose prema životnoj sredini, to jest njihovom primenom se izbegava bespotrebno rasipanje zaštitnih sredstava. To su pneumatske prskalice sa difuzerima koji sprečavaju pojavu difta i značajno smanjuju količinu pesticida koja nije “pogodila” ciljanu površinu, ujedno smanjujući rizik od zagađenja sredine. Na izložnim modelima na Sajmu primetna su bila i brojna rešenja koja utiču na povećanje bezbednosti u korišćenju mašina. Tako je velika pažnja posvećena iznalaženju rešenja koja povećavaju preglednost i stabilnost u radu, što se ogleda ugradnjom kabina najnovije generacije koje omogućavaju pun vidokrug rukovaocu, ali i ugradnjom gusenica pogotovo na specijalizovanim voćarsko-vinogradarskim traktorima.

Za posetioce EIMA organizovani su brojni prikazi mašina, kao i radionice među kojima je veliku pažnju privukla ona posvećena održavanju traktora, odnosno postupcima servisiranja. Kada je u pitanju zaštita bilja i trajnih zasada, ova karakteristika je možda još izraženija. Široka je paleta proizvođača prskalica, orošivača, od onih najjednostavnijih rešenja pa sve do onih koji rade na principu elektrostatičkog nanošenja i recirkulacije radnog rastvora te time značajno utiču na smanjenje potrošnje pesticida i očuvanje životne sredine. Proizvođači alata i oruđa za orezivanje takođe su bili prisutni na Sajmu, zajedno sa onima koji proizvode različite platforme za pomoć prilikom ubiranja plodova i manipulaciju njima. Različiti kombajni za ubiranje, sistemi prikupljanja plodova i manipulacija paletama takođe imaju značajan broj proizvođača. Mašine za osnovnu preradu su takođe zastupljene. Na Sajmu je vidljiv i velik broj kompanija koje nude svoju opremu i softverska rešenja za gotovo svaki segment proizvodnje.

Posetioci koji se bave proizvodnjom povrća ili cveća mogli su da uživaju u brojnim proizvodima namenjenim svakoj od pojedinačnih proizvodnji u ovoj oblasti. Počev od mašina za punjenje saksija, preko stolova za setvu, različitih sejalica i sadilica za sitna semena i lukovica, preko različitih oruđa za negu useva, pa sve do kombajna za ubiranje različitih useva bili su takođe zastupljeni u velikom broju.

Brojni proizvođači komponenti i opreme u zaštiti bilja zauzimaju značajan prostor na Sajmu.

Prskalice, komponente, regulacioni ventili, merna tehnika, rasprskivači – dizne i softver za ovu oblast su bili vrlo prisutni. Proizvođači samohodnih prskalica, koje su i tehnički najkomplikovanije za izradu, nude svoje proizvode jednako kao i oni čiji stepen razvoja proizvoda nije na tom nivou. Jedan od najvećih štandova ovde imao je italijanski proizvođač komponenti za prskalice čija se oprema ugrađuje kod velikog broja drugih proizvođača opreme. Ovde su prikazana i rešenja za bezbedno rukovanje pesticidima, kao i lična zaštitna oprema za rukovaoce sa pesticidima. Kod nekih proizvođača opreme za zaštitu bilja, a i na nekim drugim mestima, izložene su bespilotne letilice različitih konstrukcija i namena. Osim onih koje su opremljene kamerama, čiji je osnovni zadatak snimanje terena, pažnju su privukle one opremljemljene opremom za hitne intervencije u zaštiti bilja. Uz rezervoar zapremine do 20 litara i 6 rasprskivača namenjene su za ULV tretmane. Veliki prostor, u okviru izložbe komponenti, zauzeli su proizvođači rezervnih delova za poljoprivrednu mehanizaciju i proizvođači alata. Značajno mesto dodeljeno je brojnim kineskim proizvođačima rezervnih delova, koji su smešteni u posebnu halu.

Posebno brojni su bili izlagači u delu opreme za okućnice gde dominiraju proizvođači kosačica, mini sistema za zalivanje, alati i oruđa za tu namenu. Poseban kuriozitet je nastup pijaniste na štandu jednog velikog italijanskog proizvođača mehanizacije. Najveći štand imala je kompanija NewHolland, a s njom i ostali proizvođači mehanizacije iz Italije.

Nastup pijaniste na štandu velikog italijanskog proizvođača mehanizacije

Dva puna dana boravka na Sajmu omogućila su svakom zainteresovanom da shodno svom interesovanju stekne uvid u ono što je tehnički i tehnološki vrh opremljenosti u mehanizaciji. Izgleda da sajam EIMA postaje sve prepoznatljiviji i među posetiocima sa prostora Srbije, koji sve više posećuju ovu manifestaciju. Stalni rast broja izlagača, porast broja zemalja koje izlažu i konstantan rast broja postilaca govore da Sajam u Bolonji zauzima sve značajniju poziciju na regionalnom nivou, te svakako treba naći mogućnosti da se poseti.

Dipl. inž. Branislav Ogrizović