Utorak, 27 Oktobar 2020.
Poljoprivredni portal kluba 100P PLUS

Serijal: Cvećarstvo (95)

In Memoriam

Prof. dr Dobrila Šikoparija

1940 – 2012.

 

Rođena 1940. u Beogradu. U Novom Sadu završila osnovnu školu i gimnaziju, a u Beogradu studije hortukulture na Šumarskom fakultetu.

Svoju profesionalnu karijeru započela je u Vrbasu 1965. godine. U svojstvu vršioca dužnosti direktora Komunalnog preduzeća u Vrbasu radila je do 1967. godine. Iste godine prelazi u JKP „Gradsko zelenilo“ u Novom Sadu, kao rukovodilac cvećarske proizvodnje, da bi svoju radnu karijeru nastavila na Institutu za vinogradarstvo, voćarstvo i hortikulturu Poljoprivrednog fakulteta u svojstvu Višeg stručnog saradnika na predmetu Cvećarstvo, do 1978. godine.

Kao vrhunski stručnjak iz oblasti cvećarstva, sa prof. dr Brankom Lazić, projektovala je staklenički proizvodni kompleks u rezidenciji Karađorđevo. To je bio prvi savremeni, kompjuterizovani objekat u našoj zemlji i okruženju, u kojem je angažovana kao glavni inženjer proizvodnje.

 

dr Dobrila Šikoparija

 

Od 1981. godine, ponovo radi u JKP „Gradsko zelenilo“ u Novom Sadu, u svojstvu rukovodioca Projektog biroa, a nakon toga je imenovana za tehničkog direktora u trajanju 4 godine, a zatim uspešno obavlja poslove direktora u trajanju 6 godina. Svoj radni vek u JKP „Gradsko zelenilo“ završava kao rukovodilac „Projektnog biroa“, u kojem su njena idejna rešenja i projekti iz oblasti hortikulture ostavili upečatljiv trag do današnjih dana i koji su realizovani na zelenim prostorima. Primer su cvetne površine Stanični trg, Ulica Modene, Grb grada Novog Sada kod Ivršnog veća, Skver ispred varadinskog mosta i cvetnjaci u parkovima Novog Sada, koje ostavljaju snažan utisak na građane i posetioce grada, koje ulivaju optimizam i unose vedrinu kod ljudi, odišu plemenitošću i vedrim duhom kakvim je raspolagala dr Dobrila Šikoparija.

Poseduje licencu odgovornog projektanta i odgovornog izvođača radova inženjerske komore Srbije. Bila je član Udruženja primenjenih umetnika Vojvodine (UPIDIV) i učestvovala na 5 izložbi „Forma“.

Njen stvaralački opus obuhvata 11 studija, 26 elaborata i 290 projekata ozelenjavanja.

Poslediplomske studije upisala je školske 1999/2000. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu smer Gajenje njivskih biljaka, grupa Gajenje povrtarskih biljaka. Magistarsku tezu „Uticaj načina proizvodnje na kvalitet rasada dekorativne paprike“ je odbranila februara 2002. godine, a doktorsku disertaciju pod nazivom „Uticaj kvaliteta rasada na dinamiku rasta i dekorativnost ukrasne paprike“ jula 2005. godine pod mentorstvom prof. dr Branke Lazić.

Svoju uspešnu karijeru, po pozivu, pri obnovi smera za Hortikulturu  1999/2000. nastavlja u svojstvu predavača na predmetima Cvećarstvo i Oblikovanje zelenih površina u cvećarstvu, gde ne prestaje da uvodi  nova saznanja i kompjuterske programe (AutoCad i Corel) neophodne za realizaciju elaborata. Nova saznanja i nove tehnologije sa uspehom je savladavala i nesebično prenosila studentima i kolegama.

Od 2005/2006. saznanja prenosi i studentima smera za Pejzažnu arhitekturu iz predmeta Cvećarstvo zelenih površina i Oblikovanje zelenih površina u cvećarstvu, predmet koji je ona osmislila.

Istovremeno je bila autor izložbe „Plodovi jeseni“ za Dan Poljoprivrednog fakulteta, koautor Botaničke bašte Poljoprivrednog fakulteta i Biobašte rasadnika gradskog zelenila.

Godine 1999, dr Dobrila Šikoparija i dr Veselin Lazić osmišljavaju i sprovede u delo izbor najlepših seoskih i salaških cvetnih bašti (baštica) Lepa Kata. Ova manifestacija predstavlja jednu od programskih aktivnosti Kluba 100P plus. Od 1999. do 2011. godine ocenjivanje “cvetnih baštica” ostvareno je u 27 mesta:

 1. 1999. godina: Kulpin
 2. 2000. godina: Ravno selo, Despotovo i Pivnice
 3. 2001. godina: Bački Petrovac
 4. 2002. godina: Obrovac, Tavariševo, Selenča i Deronje
 5. 2003. godina: Stapar, Doroslovo i Bogojevo
 6. 2004. godina: Bač, Vajska i Bođani
 7. 2005. godina: Gložan i Begeč
 8. 2006. godina: Kupusina i Bački Monoštor
 9. 2007. godina: Hajdukovo i Bački vinogradi
 10. 2008. godina: Čenej i Kisač
 11. 2010. godina: Ljutovo i Tavankut
 12. 2011. godina: Novi Slankamen i Golubinci

 

Održan je izbor cvetnih bašta i 2012. godine, u Padini i Kovačici ali, na žalost, bez naše dr Dobrile Šikoparije, koja je u prethodnih dvanaest godina bila predsednik žirija. Ona nije samo ocenjivala bašte, nego je i stručno savetovala domaćine, a u 99 posto slučajeva to su bile žene.

Njene ekspertize o godišnjem izboru najlepših seoskih i salaških cvetnih bašta zabeležene su u časopisu Agronomska revija koje izdaje Klub 100P plus iz Novog Sada. Imala je veliku želju da se izda knjiga o cvetnoj manifestaciji Lepa Kata.

 

Na sajtu www.agroplus.rs izlazila je u 94 nastavka knjiga u rukopisu “Cvećarstvo”, čiji su autori dr Dobrila Šikoparija, dipl. ing. hort. i Bojana Kokar, dipl. ing. hort. Ove godine, sa 94 nastavkom okončan je tekst knjige, ali na veliku žalost i život dr Dobrile Šikoparija.