Subota, 22 Februar 2020.
Poljoprivredni portal kluba 100P PLUS

Serijal: Lekovito bilje (191)

Gajenje, sakupljanje, upotreba

NEKE TROPSKE BILJKE I NJIHOVE DROGE

 

BIBER

Piper nigrum L.

FAMILIJA: Piperaceae

 

Narodna imena: crni biber, crni piper, kara biber

 

BIBER – Piper nigrum L.

BIBER – Piper nigrum L.

 

Biber je dugovečno drvo, povijuša, koje ra­ste u tropskoj Aziji, gde se i gaji, kao i u ostalim tropskim predelima.

Plantaža bibera

Plantaža bibera

 

Od bibera se koristi plod-zrno koje sadrži 1 – 2,5% etarskog ulja, 5 – 9% kristalnog alkaloida piperina, 0,8% smole (kavicina), potom malo masnog ulja i mnogo skroba. Ima karak­terističan, ljut ukus, a vrlo prijatan i aromati­čan miris, koji se jače oseti kad se plod same­lje i prašak stavi u ključalu vodu. Prilikom tucanja i mlevenja zrno bibera izaziva kijanje.

Formiran “grozd” bibera i sazrela zrna bibera

Formiran “grozd” bibera i sazrela zrna bibera

 

Biber se uglavnom koristi kao jedan od najvažnijih i najskupljih začina. U manjoj meri se upotrebljava za povećanje apetita i kao sto­mahik. Zahvaljujući alkaloidu piperinu koji utiče na snižavanje temperature, ranije se kori­stio protiv groznice. Zajedno sa ljutom papri­kom (Linimentum Capsici compositum) daje se spolja kao sredstvo za draženje kože.

 

Preuzeto iz monografije LEKOVITO BILJE
Gajenje, sakupljanje, upotreba
Autor: prof. dr Jan KIŠGECI
Izdavač: „Partenon“, Beograd, 2002.