Utorak, 27 Oktobar 2020.
Poljoprivredni portal kluba 100P PLUS

Serijal: Lovstvo u Vojvodini (160)

Knjiga „Lovstvo u Vojvodini“ je XXII knjiga u ediciji „Kulturno-istorijska baština Vojvodine“. Izdavač: KID PČESA, Novi Sad, Narodnog fronta 10/III

 

Lovačka udruženja (9)

 

Starobečejsko Lovačko društvo i Društvo za lov sa hrtovima

 

U Starom Bečeju postojala su dva društva – Lovačko društvo i Društvo za lov sa hrtovima. U 1917. godini je u Lovačkom društvu, koje je osnovano 30. septembra 1904. godine, bilo 14 članova, a u Društvu za lov sa hrtovima 7 članova. Pošto članovi prvog nisu imali hrtove, pokrenuta je inicijativa da se ova dva društva spoje. U vezi s tim, održana je 19. juna 1917. godine ujediniteljska Skupština. Na predlog dr Karolja Gerštera, jednoglasno je odlučeno da se ova društva spoje u jedno, što potvrđuje Zapisnik sa ove skupštine (orginal Zapisnika je u vlasništvu Stevana Petrovića).

Za predsednika novog Društva izabran je Andor Žoter a za glavnog lovca: Živko Bajin Sava. U upravu Društva izabrani su: Laza Živkov, dr Imre Tripolski, Miša Gagić i Šandor Gera.

 

Mađarski hrt; fototeka Stevana Petrovića

Mađarski hrt; fototeka Stevana Petrovića

 

Sačuvana su dva spiska (iz kolekcije Stevana Petrovića) starobečejskog udruženog Lovačkog i hrtovskog društva. Jedan je datiran 17. junom 1920, a drugi 15. julom 1920. godine. Iz drugog spiska se vidi da je najmlađi lovac imao 23 a najstariji 60 godina. Potom, vidi se da su najzastupljeniji zemljoposednici (14), onda oni koji su “sami sebi gospodari” (4), oficiri (3) i apotekari (2). Među njima se nalazi još po jedan pivar, sudija, inženjer i trgovac, kao i jedan bez podataka.

dr Veselin Lazić
Novi Sad

Stevan Petrović
Bačko Gradište