Na kraju svakog seminara Klub donosi svoje stavove, zaključke i predloge.

PODSTICAJI:

 • Pored malog učešća podsticaja za biljnu proizvodnju dodatni problem predstavlja poskupljenje, odnosno visoka cena dizel goriva. Predlog Kluba 100P+ je da se uspostavi sistem agro-dizela (primer plavog dizela u Republici Hrvatskoj) ili drugi sistem gde bi država omogućila mogućnost povoljnije nabavke dizel goriva kroz ukidanje akcize ili drugih državnih nameta na cenu dizel goriva.
 • Ispoštovati EU standarde kod nabavke traktora… insistirati na minimum EURO 3 motorima.
 • Kod Pravilnika za podsticaje za nabavku mašina i opreme u biljnoj i stočarskoj proizvodnji izbaciti ograničenje od 50ha pod određenom biljnom kulturom kao uslov za korišćenje podsticaja. Isto tako sejalice i slične mašine posmatrati grupno (npr. mašine za ratarstvo) da ne bi došlo do odbijanja zahteva zbog nepostojanja određene kulture u setvenoj strukturi za tu godinu.
 • Ubaciti telehendlere kao prihvatljivu investiciju i za biljnu proizvodnju (primena u podnim skladištima, skladištima, za utovar i pretovar robe).
 • Subvencionisati GPS sisteme.
 • Članovi Kluba smatraju da učešće direktnih plaćanja za stočarstvo dovodi do toga da je biljna proizvodnja u neravnopravnom položaju. Stav je da raspodela budžeta mora biti pravednija i ravnomernija.
 • Podsticaji za osiguranje useva da budu bez ograničenja tj. da budu dostupni za svu prijavljenu površinu.
 • Da se omogući da i kompenzacija, kao način plaćanja robe bude prihvatljiva u sistemu podsticaja.
 • Da se omogući da nabavka putem lizinga bude prihvatljiva u sistemu.
 • Povećati gornje limite za podsticaje za silose, podna skladišta, objekte za gajenje životinja i hladnjače.
 • Veliki problem kod izgradnje objekata su zakonske obaveze u domenu protivpožarne zaštite koji onemugućavaju dobijanje upotrebnih i građevinskih dozvola…TO ĆE BITI VELIKI PROBLEM I KOD IPARDA.
 • Da se ponovo omogući registrovanje poljoprivrednog gazdinstva suprugama poljoprivrednika.

IZDAVANJE DRŽAVNOG ZEMLJIŠTA U ZAKUP:

 • DRŽAVNO ZEMLJIŠTE NE IZDAVATI PO PRAVU PREČEG ZAKUPA VEĆ OMOGUĆITI DA SVI IDU RAVNOPRAVNO NA LICITACIJU… na taj način bi država imala znatno veći priliv sredstava po tom osnovu koje bi mogla da koristi za pomoć onim granama poljoprivrede koji su u težem položaju. Time bi se pomoć države ravnomernije raspodelila i među stočarima na celokupnoj teritoriji Republike Srbije pa i tamo gde nema državnog zemljišta za izdavanje.
 • Ukoliko ipak ostane pravo prečeg zakupa:
 • zbog toga što proizvođači povrća obrađuju zanemarljivo mali procenat državnog zemljišta, to zemljište ne bi trebalo biti u fundusu zemljišta koje se izdaje stočarima po pravu prečeg zakupa.
 • Pojačati kontrolu zakupa zemljišta po pravu prečeg zakupa po osnovu stočarske proizvodnje da se preduprede malverzacije.
 • Državno zemljište po pravu prečeg zakupa da ne mogu dobiti poljoprivredna gazdinstva koja nemaju mehanizaciju za obradu.
 • Omogućiti da vlasnik zemljišta kojem je zemljište vraćeno putem restitucije može da raskine ugovor sa zakupcima tog zemljišta.
 • Zbog obaveze plaćanja poreza na dobit od strane zakupodavaca mnogi privatni zakupodavci ne žele da izdaju zemljište zvanično putem ugovora, te se ono ne može ni prijaviti u RPG. Osloboditi poljoprivredna gazdinstva poreza na prihod od izdavanja poljoprivrednog zemljišta.