Tara, hoteli „Omorika“ i „Javor“, 23-29. januar 2011.

Organizator Klub 100P plus (021/450-609) u saradnji sa asocijacijom „Vojvodina agrar“


Tematika seminara

 • Nova saznanja iz poljoprivredne proizvodnje, dorade i plasmana poljoprivrednih proizvoda
 • Ministarstvo poljoprivrede: Agrarna politika u 2011; Kompenzacioni fond: Sistem javnih skladišta; Produktna berza Novi Sad: Terminska prodaja žitarica…
 • Ponude firmi: mehanizacija i oprema, mineralna đubriva, pesticidi, semena… bankarski krediti, osiguranje useva, stoke…

Sa prošlogodišnjeg seminara, 2010; foto: V. Lazić

Predavači

(Ministarstvo poljoprivrede, strukovne državne institucije, profesori, stručnjaci…)

 1. Nikola Mihailović, predsednik ZSS: Nacrt zakona o zadrugama
 2. Goran Živkov: Efekti liberalizacije carina na poljoprivredu Srbije
 3. Slobodan Teofanov, pomoćnik ministra: Nacionalni program 2011-2013.
 4. Zoran Jeličić, direktor Uprave za zemljište: Zakon o zakupu državnog zemljišta
 5. Milan Stegić, pomoćnik ministra: EU predpristupni fondovi
 6. Dr Jan Boćanski: Američki farmer
 7. Dušan Pajkić, direktor Generalnog inspektorata i pomoćnik direktora Aleksandar Davidov: Kontrola kvaliteta poljoprivrednih proizvoda
 8. Žarko Galetin, direktor Produktne berze Novi Sad: Terminska prodaja
 9. Reč dr Borislava Kobiljskog, novog direktora Instituta za poljoprivredu i povrtarstvo
 10. Jozef Gašparovski: Centar za organsku proizvodnju voća i povrća
 11. Dr Anđelko Mišković: Hidroponska proizvodnja rasada i salate u Grow Rasad, Irig
 12. Igor Stojanovski, podpredsednik kompanije PINUS TKI Rače: Spalionica ambalaže i proizvodnja biodizela
 13. Dr Miroslav Malešević: Stanje i prihranjivanje pšenice
 14. Radivoj Nadlački: Predpristupni fondovi za ruralni razvoj u RS
 15. Nikola Škrbić: Tehničko-tehnološke osnove za izbor tehnike za zaštitu bilja
 16. Dr Milan Petrović, državni sekretar: Agrarna politika u stočarstvu u 2011.
 17. Dr Radivoje Jevtić: Zaštita pšenice
 18. Kompenzacioni fond: Sistem javnih skladišta
 19. Fond za razvoj Vojvodine: Kreditiranje poljoprivrede u 2011.
 20. Garancijski fond Vojvodine: Preduzetništvo

Po prvi put, u okviru seminara održaće se 27. januara sekcija

Žena – sleme kuće

 1. Garancijski fond Vojvodine: Preduzetništvo žena
 2. Radivoj Nadlački: Ruralni turizam
 3. Dr Dobrila Šikoparija: Ocvetavanje kuća i salaša

U progamu VII seminara učestvuje i 36 firmi.

Prijava:

 • Turistička agencija DOO CARAVAN, 23000 Zrenjanin, Gimnazijska 16.
 • Tel: 023 580-930 i 515-106 , fax: 023 564-422; Vlado Dašić: 063 594-331; e-mail: caravan@open.telekom.rs

 

Dr Veselin Lazić