Ponedeljak, 29 Novembar 2021.
Poljoprivredni portal kluba 100P PLUS

VII zimski seminar farmera

Tara, hoteli „Omorika“ i „Javor“, 23-29. januar 2011.

Organizator Klub 100P plus u saradnji sa asocijacijom „Vojvodina agrar“

a) Tematika seminara

–    Nova saznanja iz poljoprivredne proizvodnje, dorade i plasmana poljoprivrednih proizvoda

–    Ministarstvo poljoprivrede: Agrarni budžet, novi zakoni i uredbe; Kompezacioni fond: Sistem javnih skladišta; Produktna berza Novi Sad: Cene žitarica na berzama…

–    Ponude firmi: mehanizacija i oprema, mineralna đubriva, pesticidi, semena… bankarski krediti, osiguranje useva, stoke…

b) Plan rada Seminara

Plan rada Seminara

c) Cena aranžmana – sedam dana, šest punih pansiona

Napomene

  • Cena za članove porodice sa prevozom (supruga i deca): 20.440 din
  • Cena za članove porodice bez prevozom (supruga i deca): 18.440 din
  • Deca do 9 godina imaju popust u zavisnoti od usluga.
  • Uplata se može izvršiti fakturom na dole navedenoj banci, na recepciji hotela u gotovom, a članovi porodice mogu platiti na 3 rate – čekovima građana.
  • Za prevoz autobusom – minimum je 40 putnika.

Polazak autobusa: iz Novog Sada, sa parkirališta ispred Master centra sajma: 7.30 h

Prijava:

  • Turistička agencija DOO CARAVAN, 23000 Zrenjanin, Gimnazijska 16.
  • Matični broj:008263507; PIB: 100653005. TR: Komercijalna banka 205-8015-02 i Raiffeisen 265-2310310000481-25
  • Tel: 023 580-930 i 515-106 , fax: 023 564-422; Vlado Dašić: 063 594-331; e-mail: caravan@open.telekom.rs
  • Rok za prijavu i upaltu: do 20.01.2011.

Sekretar                                                                                                      Predsednik

Dr Veselin LAZIĆ                                                                                   Vojislav MALEŠEV