Klub 100P plus je, posle godinu dana pauze zbog aktuelne pandemije, održao 17. Zimski seminar farmera na Tari od 23. do 29. januara 2022. godine. Kao i na svakom prethodnom seminaru, na kraju je održana tribina na kojoj su formirani stavovi i zahtevi za koje se, po mišljenu poljoprivrednika, članova Kluba 100 P plus, moraju u što kraćem roku iznaći rešenja.

 • Što hitnije podeliti PG na profesionalna i ostala!
 • Omogućiti profesionalnim PG mnogo veće subvencije, posebno za investicije.
 • Što pre uraditi reformu penzionog sistema za poljoprivrednike!
 • Pronaći rešenje za pomoć stočarima koji su u nezavidnoj situaciji već duže vreme. Predlog: Ukinuti pravo prečeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta jer dovodi u neravnopravan položaj stočare iz Vojvodine i uže Srbije.
 • Ukinuti porez na zakup poljoprivrednog zemljišta i prihvatati sve međusobno potpisane ugovore, bez overe kod notara.
 • Pronaći model za višestruko oporezivanje kupovine poljoprivrednog zemljišta onim licima koja se ne bave poljoprivredom, u odnosu na profesionalna PG.
 • Ukinuti pravo preče kupovine susednog poljoprivrednog zemljišta ukoliko se vlasnik susedne parcele ne bavi profesionalno poljoprivredom.
 • Ukinuti akcize na dizel gorivo za registrovana PG za površinu koja je prijavljena u Registru.
 • Sve investicije do 40.000 evra da budu obuhvaćene nacionalnim merama, bez obzira na broj hektara.

IPARD 3

 • Zbog zloupotreba na konkursima, u uslovima konkursa izjednačiti prava muškaraca i žena.
 • U sektoru ostalih useva i industrijskog bilja definisati granicu od 50 do 200 ha.