Subota, 16 Februar 2019.
Poljoprivredni portal kluba 100P PLUS

Zanimljivosti (121)

POČASNI ČLANOVI VOJVOĐANSKOG KLUBA

Skupština Vojvođanskog kluba, na sednici održanoj 30. juna 2011. godine, proglasila je počasne članove Kluba koji je osnovan 29.09.1992: Slobodan Budakov, Slobodan Jovanović, dr Veselin Lazić i Stanimir Lazić.

Za svakog počasnog člana Kluba dato je obrazloženje:

Publicista Slobodan Budakov

Član je Kluba od osnivanja, dugogodišnji član Predsedništva. Bio je glavni i odgovorni urednik Glasnika Vojvođanskog kluba, koji je gotovo bez para i unapred obezbeđenih sredstava izlazio u kontinuitetu 6 godina, kojom prilikom je izdato 83 broja, što je poseban podvig. Bio je urednik i drugih važnih publikacija Kluba i autor značajnih dokumenata političkog karaktera koje je Klub donosio samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama. Nemerljiv je njegov doprinos u radu sve tri Vojvođanske konvencije, a posebno Drugoj i Trećoj. Značajan je njegov angažman i  doprinos u borbi za politički subjektivitet Vojvodine u Srbiji.

Svojim angažmanom bitno je doprineo afirmaciji Vojvođanskog kluba kao udruženja civilnog društva, posebno kroz govornice, okrugle stolove i razgovore u Klubu. Svojom analitičnošću, uvek novim dobrim predlozima i ukazivanjima na bitne i aktuelne teme i polja rada Kluba, svojim  smislom za sintezu i zaključivanje, kojim je mnogim našim skupovima davao efikasnu završnicu, znatno je doprinosio kvalitetu u radu Kluba kao i njegovoj  respektabilnosti  i ugledu.

Počasni članovi Vojvođanskog kluba; s leva: mr Stanimir Lazić, dr Veselin Lazić, arhitekta Slobodan Jovanović i sedi publicista Slobodan Budakov

 

Arhitekta Slobodan Jovanović

Jedan je od osnivača Vojvođanskog kluba, dugogodišnji član Predsedništva, bio je potpredsednik, sekretar i predsednik Kluba. Uređivao je  Glasnik i druge publikacije Vojvođanskog kluba.

On je, taj koji je bio u neposrednim kontaktima sa štamparijama i štamparima, koji je u finansijskoj oskudici ponekad i mađioničarski obezbeđivao blagovremeni izlazak lista ili publikacije. U isto vreme bio je spreman i sposoban da sa lakoćom i u kratkom roku napiše potreban uvodnik i dr. tekst. Svojim angažovanjem na susretima sa stvaraocima, govornicama, okruglim stolovima i drugim oblcima rada, značajno je doprineo afirmaciji Vojvođanskog kluba kao udruženja civilnog društva. Značajan je njegov doprinos u radu prve dve vojvođanske konvencije. U periodu posle 2000. godine zajedno sa drugim članovima Kluba sačuvao je Vojvođanski klub, te on i danas postoji ulazeći u devetnaestu godinu rada. Pomagao je i pomaže rad Kluba i svojim angažovanjem i smislom za vođenje  finansijskih i administrativnh poslova, koji  nas nužno prate,  naoko lakim poslovima koji su u suštini veliki teret i kojih se malo ko prihvata.

Profesor dr Veselin Lazić

Inicijator je osnivanja Vojvođanskog kluba kao udruženja svih Vojvođanki i Vojvođana i bio je jedan je od njegovih osnivača, član Predsedništva i njegov potpredsednik.

Zahvaljujući svom smislu da u tekućem vremenu oseti i proceni šta je potrebno i moguće kao trajno, zahvaljujući tom duhu osnivača, utemeljitelja, Vojvođanski klub je i začet, kao što je zahvaljujući njemu začeto i postoji Vojvođansko društvo za železnicu, začeta i deluje organizacija poljoprivrenika, a nadasve PČES-a kojoj se prevashodno posvetio. To je nas u Vojvođanskom klubu odvojilo od njega, ali samo u smislu organizacija u kojima delujemo, dok nas povezuje jedno, Vojvodina, briga i ljubav prema njoj.  Delujući u Klubu i drugde, dao je nemerljiv doprinos očuvanju tradicijskih, kulturno istorijskih vrednosti svih vojvođanskih naroda i nacija.

Mr Stanimir Lazić

Prvi predsednik Vojvođanskog kluba, jedan od njegovih osnivača dao je značajan doprinos u borbi za afirmaciju političkog subjektiviteta Vojvodine, očuvanje njenog višenacionalnog i višekonfesionalnog karaktera. Nemerljiv je njegov doprinos u pokušajima za objedinjavanje političke scene Vojvodine kroz Manifest za savrenenu autonomiju, Predlog za promenu ustavnog položaja Vojvodine i druge mnogobrojne inicijative.

U dugom periodu svog delovanja stvorio je čvrste temelje Vojvođanskog kluba kao nevladinog udruženja građanki i građana svih nacionalnih zajednica. Svojom ličnošću koju karakteriše poštenje, izuzetna, skoro neviđena vrednoća, istrajnost i temeljnost, smirenost i tolerancija, pred nama i drugima, posebno van Vojvodine, predstavljao je i simbolizovao one najbolje strane mentaliteta i kulture vojvođanskog čoveka.

 

Predsednik Vojvođanskog kluba

Đorđe Subotić

Napomene

  • Pošto sam bio član Novosadskog kluba, zapitah se: zašto se ne bi osnovao Vojvođanski klub. U toj ideji zdušno su me podržali: mr Stanimir Lazić i arhitekta Slobodan Jovanović. Klub je osnovan 29.09.1992. godine u restoranu „Oaza“ koji se nalazi u okviru staračkog doma na Limanu.
  • U ono „vuneno vreme“ bilo je pitanje na koju adresu da se registruje Vojvođanski klub? Predložio sam, što je i prihvaćeno, da to bude adresa stana moje porodice – Veljka Petrovića…

A gde da se održavaju sastanci Izvršnog odbora Kluba – svakog poenedeljka? Predložio sam, što je i ostvareno – u mom kabinetu na Poljoprivrednom fakultetu. To je bio razlog da se na fakultetu govorilo da je moj kabinet autonomaško leglo.

 

Veselin Lazić

Novi Sad, 26.07.2011.