Sreda, 21 Oktobar 2020.
Poljoprivredni portal kluba 100P PLUS

Zanimljivosti (220)

Slike Milana Stojkova (17)

 

Panteon srpskog severa

 

Autor: Milan STOJKOV

Autor predgovora: dr Draško Ređep

Autor tekstova: Milan Stepanović

Dizajn kataloga: Ivan Kuč

Sombor – Novi Sad, 2013.

 

 

MILOŠ CRNJANSKI (1893-1977)

književnik

 

MILOŠ CRNJANSKI (1893-1977)

MILOŠ CRNJANSKI (1893-1977)

 

Rođen je 1893. godine u Čongradu. Detinjstvo je proveo u Temišvaru gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Svoju prvu pesmu (Sudba) objavio je 1908. godine u somborskom dečjem listu “Golub”. Studije medicine upisao je 1913. godine u Beču, ali ih, zbog izbijanja rata, nije završio. Mobilisan je u austrougarsku vojsku i ranjen na frontu u Galiciji. Posle rata dolazi u Beograd gde 1919. godine upisuje studije književnosti. Iste godine objavljuje i zbirku pesama “Lirika Itake”. Godine 1920. odlazi u Francusku, a zatim putuje po Italiji. Naredne godine objavljuje roman “Dnevnik o Čarnojevićz”. kraće vreme radi kao nastavnik u pančevačkoj gimnaziji, a 1922. godine diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Od 1923. do 1926. godine radi kao profesor gimnazije u Beogradu, a 1928. je postavljen za atašea za štampu u jugoslovenskoj ambasadi u Berlinu. U izdanju Gece Kona 1929. godine Crnjanski objavljuje prvu knjigu svog velikog romana “Seobe”. Između 1935. i 1941. godine radi u diplomatskoj službi u Berlinu i Rimu, a nakon okupacije Jugoslavije odlazi u London gde ostaje da živi u emigraciji i posle završetka Drugog svetskog rata. Drugu knjigu “Seoba” objavljuje 1962. godine. U Jugoslaviju se vraća 1965. i objavljuje zbirku “Lament nad Beogradom” (1965), treću knjigu “Seoba” (1966) i “Roman o Londonu” (1972). Jedan je od najznačajnijih srpskih književnih stvaralaca XX veka.

Umro je u Beogradu 30. novembra 1977. godine.

 

 

MILAN KONJOVIĆ (1898-1993)

slikar

 

MILAN KONJOVIĆ (1898-1993)

MILAN KONJOVIĆ (1898-1993)

 

Rođen je 1898. godine u uglednoj somborskoj porodici. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnom gradu gde 1914. godine, još kao gimnazijalac, izlaže svoje prve radove. U Pragu 1919. godine upisuje Akademiju likovnih umetnosti koju studira samo dva semestra. Narednih godina studijski boravi u Beču, Minhenu, Berlinu i drezdenu, a od 1924. do 1932. godine živi u Parizu, gde izlaže u salonima i na samostalnim izložbama. Ovde nastaje njegova tzv. “plava faza” (1929-1933). U Sombor se vraća 1932. godine i počinje da slika pejzaže, ljude i ambijent vojvođanske ravnice, sa pšovremenim umetničkim “izletima” u dalmatinske motive, a ova faza njegovog stvaralaštva nazvana je “crvenom” (1934-1939). Nakon okupacije, neko vreme boravi u zarobljeništvu, a već krajem 1942. godine pravi veliku i do danas kontroverznu izložbu u Budimpešti. Između 1940. i 1952. godine nastaje njegova “siva” faza, sa slikama utišanog kolorita. Posle Drugog svetskog rata Konjović je imenovan za direktora Gradskog muzeja u Somboru. Od 1953. u njegovom slikarstvu nastaje slobodnija “koloristička” faza, a od 1960. do 1984. i “asocijativna” faza. Godine 1966. u Somboru je otvorena Konjovićeva galerija sa slikama koje je zaveštao rodnom gradu. Za života Milan Konjović je priredio preko 300 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Svoj umetnički krug zatvorio je “vizantijskom fazom” (1985-1990), a umro je u Somboru 20. oktobra 1993. godine.