Utorak, 27 Oktobar 2020.
Poljoprivredni portal kluba 100P PLUS

Znanje i praksa (173)

Tehničko-ekonomske osnove izgradnje postrojenja za savremenu doradu i skladištenje voća i povrća na komercijalnim porodičnim gazdinstvima – pojedinačnim i udruženim (31)

 

 

11. Da li se skladištenje isplati?

Svako preduzetništvo motivisano je zaradom, profitom. To, naravno, važi i za skladištenje povrća i voća. Plodovi prispevaju u vreme žetve, berbe, a tada je obično njihova cena najniža. Uskladišteni se plasiraju u toku dužeg vremena, a ponekad i duže od osam meseci. Cena na tržištu se pri tome menja, a osim u izuzetnim slučajevima, ukoliko je ponuda vrlo velika, značajno naviše.

Broj domaćinstava koja se danas opredeljuju da sama skladište proizvode za svoje potrebe sve je manji. Ne samo zbog toga što većina onih u gradovima nema prostor, vremena ili volje za to, već i zbog toga što je takvo skladištenje neodgovarajuće. Gubici usled propadanja plodova, uglavnom zbog pojave parazitarnih i fizioloških obolenja najčešće prevazilaze dobit koja je ostvarena kupovinom po nižim cenama. Zaključak kupca je jasan: skladištenje treba da preuzme „profesionalac“. Kupuješ kada ti treba i koliko ti treba, a kada se sve sabere i oduzme bude i jevtinije.

Ko će preuzeti skladištenje? Pri kojim uslovima se ono isplati? Koliko skladištenje košta? To su pitanja na koja treba dati odgovore, pa tek ukoliko su oni za pojedinca ili kooperativu pozitivni, preduzimaju se mere da se uđe u taj novi posao.

Na dijagramu, sl. 1, slikovito je prikazano ono što je prethodno navedeno. Levi plavi stubac pokazuje prihod koji je ostvaren ukoliko se povrće ili voće proda odmah, po obavljenoj žetvi/berbi. Tokom vremena cena na tržištu raste, te se ono prodaje odjednom ili postepeno, po različitim, višim cenama. Prihod od prodaje je tada veći, plavi stubac desno.

Prikaz prihoda i promena cena tokom skladištenja povrća/voća

Crvenim stubcem prikazana je razlika u prihodu. Ona nekada može da bude i višestruko veća od prihoda koji se ostvaruje u vreme žetve/berbe. To je dobro, ali ne znači i da je zarada veća. U obzir treba da se uzme sledeće:

  • troškovi pripreme za skladištenje i prerade nakon skladištenja,
  • troškovi objekta za skladištenje,
  • troškovi energije i drugih ulaganja u toku procesa skladištenja,
  • gubitak usled kvarenja uskladištenih proizvoda i smanjenja težine plodova, kalo,
  • kasnije prispevanje prihoda, kamata na sredstva,
  • opšti rizik poslovanja,
  • drugi troškovi čuvanja, osiguranje i dr.

Tek kada se realno izračunaju svi troškovi i ukoliko su oni niži od razlike prihoda skladištenje je isplativo.

Na razliku prihoda od prodaje nakon berbe i kasnije prodaje utiču mnogi tržišni faktori. Teško je da se oni sa sigurnošću procene, a orijentaciona vrednost može da se dobije na osnovu višegodišnje prognoze berzanskih kuća.

Troškovi skladištenja mogu da se odrede sa većom sigurnošću, mada se i oni menjanju u zavisnosti od cene energije, vremenskih uslova i drugog. Na njih, takođe, pravilnim izborom skladišta i vođenjem postupka može da se utiče.

Pravilnim izborom skladišta i režima skladištenja može da se utiče i na smanjenje kvarenja, manji utrošak energije i bolji kvalitet proizvoda.