Ponedeljak, 6 Jul 2020.
Poljoprivredni portal kluba 100P PLUS

Znanje i praksa (175)

Tehničko-ekonomske osnove izgradnje postrojenja za savremenu doradu i skladištenje voća i povrća na komercijalnim porodičnim gazdinstvima – pojedinačnim i udruženim (33)

 

 

11. Da li se skladištenje isplati?

Korišćenje skladišta

Skladištem rukovodi i upravlja isključivo lice obučeno za rad s njime. Isporučilac je dužan da obezbedi sveobuhvatno uputstvo za način rada i održavanja. Uputstvo treba da sadrži i parametre pri kojima se ostvaruju najbolji rezultati skladištenja, i to po sortama. Primer je prikazan u tab. 1.

 

Na žalost, ovakvi podaci još ne postoje za sve sorte koje se gaje kod nas i za sve naše regione gajenja, a to je važan budući zadatak naših naučnih i stručnih institucija. Tehnologija čuvanja plodova pojedinih vrsta i sorti zavisi u velikoj meri i od sposobnosti predviđanja pojave problema tokom čuvanja, skladištenja. Tu se pre svega misli na pojavu parazitarnih i fizioloških oboljenja plodova koja su ne samo sortno specifična već u velikom meri zavise i od vrste skladišta.
Stalno usavršavanje, praćenje stručne literature, razmena iskustava sa drugim proizvođačima i proverenim stručnjacima iz oblasti, korišćenje konsultantskih usluga i druge mere, mogu značajno da unaprede postupak skladištenja. Važno je da se prate zakonski propisi, kako u zemlji tako i u zemljama u koje se proizvodi izvoze, ili se izvoz planira. Prema preporukama u EU uvek treba ispuniti uslove koji veže u zemlji kupca. To se odnosi na primenu materijala i postupaka, a pre svega je vezano za zdravstvenu bezbednost proizvoda.
Vođenje dokumentacije o postupku i efektima skladištenja i troškovima veoma je bitno za postizanje dobrih poslovnih rezultata. Troškovi skladištenja mogu, na primer, da se smanje primenom odgovarajućih sredstava i ambalaže za proizvode. Bolja ambalaža olakšava manipulaciju, unošenje i iznošenje iz skladišnog prostora, bolje popunjavanje prostora, pa time i uskladištenje veće količine proizvoda u istu zapreminu skladišta, ostvarenje efikasne ventilacije i homogenizacije parametara. Na sl. 5 prikazane su plastične boks palete, najbolje rešenje za skladištenje jabuka pa i drugih proizvoda.

Boks paletama se, između ostalog, ostvaruju i bolji uslovi za ventilisanje unutar skladišta i ostvarenje homogenijih parametara.

Primer iz prakse

Vredni i napredni voćari Novog Slankamena i okoline uočili su prednosti kvalitetnog skladištenja jabuke. Već prve ekonomske analize pokazale su da investiranje u savremeno skladinšte nikako ne ide pojedinačno, sve bi bilo znatno skuplje. O toj potrebi i praksi naučili su i od drugih, kako u zemlji, tako i u inostranstvu, a doprinele su i ekskurzije koje je organizovao Klub 100P+, Društvo voćara Vojvodine i drugi. Formirana je zadruga Slankamenka koja je rešila da se započne sa gradnjom ULO hladnjače. Odabrali su vrhusko rešenje, takozvani ULO dynamic, sa aktivnim održavanjem zadate atmosfere. Hladnjača ima uređaj za adsorpciju kiseonika, takozvani azotni generator, skruber za kiseonik, skruber za automatsko upravljanje količinom ugljendioksida i sistem za odvajanje etilena, etilen konvertor.

ULO hladnjača zadruge Slankamenka u završnoj fazi gradnje

Ukupan kapacitet hladnjače je oko 1.700 tona jabuke, u osam komora. Projekat je tako izveden, a obezbeđena veličina elemenata postrojenja i infrastruktura, da hladnjača lako može u budućnosti da se proširi sa još četiri komore.

Ivan Tomić je jedan od zadrugara. On se opredelio za komoru za 250 tona jabuke. Evo koliko to košta: Na početku je proračunato da će troškovi gradnje, sve do puštanja u rad i dobijanja upotrebne dozvole, biti oko 500 evra po toni skladišnog prostora. Kao što je to uobičajeno, pojavili su se nepredviđeni troškovi, ali ne preveliki, tako da se očekuje da će do kraja cena biti oko 515 evra po toni. Zadrugari su konkurisali za podsticajna sredstva Ministarstva pljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srbije. Odobren je kredit i bezpovratna sredstva u iznosu od 40%. Tako će sada zadrugare hladnjača koštati oko 315 evra po toni. Dakle, za 250 tona, 78.750 evra.

Da li se to isplati? Računica stoji otprilike ovakako: Korišćenje, najam, klasične hladnjače plaća se 12, a ULO hladnjače 15 evra po toni i mesecu. To dobija vlasnik prostora u hladnjači na slobodnom tržištu. Utrošak električne energije je oko 130 dinara po toni mesečno. Iskustvo iz prethodnih godina, a uzimajući u obzir trenutne cene, je da je to oko 1,25 dinara po kilogramu i sezoni, odnosno 1.250 dinara po toni. Ukoliko bi prostor u hladnjači iznajmljivao u proseku pet meseci, godišnje bi po toni dobijao 75 evra. Od toga treba da se odbije oko 15 evra za električnu energiju. Moraju u obzir da se uzmu i troškovi nadzora, drugih ulaganja u postupak, relativno fiksni troškovi održavanja i drugo, što ide na teret vlasnika. To sve zajedno iznosi oko 5 evra po toni i sezoni. Tada bi neto prihod bio 55 evra, odnosno 13.750 evra godišnje. Ovo su osnove za procenu isplativosti ulaganja. Naravno, računica bi bila mnogo nepovoljnija u slučaju da nije bilo podrške Ministarstva.

Ivan Tomić kaže: “Ako se nekome isplati da plati zakup prostora u hladnjači, onda se meni, kao proizvođaču, još više isplati da je koristim za svoje proizvode. Pri tome imam punu sigurnost da je prostor za vlastite potrebe obezbeđen.”

Zadruga pored objedinjavanja pri gradnji pomaže i u nabavci druge opreme i materijala. U pripremi je nabavka plastičnih boks paleta. Drvene koštaju 25 do 30 evra, a kvalitetne plastične 60 do 70 evra. Zadrugari procenjuju da im se isplati nabavka plastičnih, jer se njima mnogo lakše manipuliše, i bolje se koristi prostor hladnjače, a veća im je trajnost. Moraće da menjaju postupak berbe jabuka, ali će im trebati i manje radne snage. Očekuju da će združenom nabavkom od svakog proizvođača bok paleta dobiti najpovoljniju cenu.

Udruživanje pomaže i u tome što mogu da zadovolje velike kupce i da plodove prodaju prema zahtevu tržišta. Naime, ULO hladnjače i tehnologija čuvanja, kao što je ranije već naglašeno, ne podnose postepeno izuzimanje plodova. Najviše što može da se uradi je da se iz jedne komore izdvoji do oko 25% sadržaja. To mora da se obavi brzo, a zahvaljujući dobrom tehničkom rešenju hladnjače, poželjni parametri atmosfere unutar skladišta ostvaruju se za oko 24 sata. Sledeći put izuzima se celokuplna količina i isporučuje kupcu.

Zadruga Slankamenka je ušla u asocijaciju Fruitland, koja objedinjuje sedam zadruga sa ULO hladnjačama. Direktor je Igor Šipraga. Fruitland se bavi marketingom – plasmanom jabuke pod najpovoljnijim tržišnim cenama. Prednost asocijacije je u tome što može da punudi velikim kupcima, pogotovo iz inostranstva, veću količinu jabuke, oko 2.000 vagona. Ova asocijacija, u zavisnosti od interesa zadruga, baviće se i nabavkom repro materijala, boks paleta i drugih proizvodnih potrepština, naravno po nižim cenama.