Utorak, 1 Decembar 2020.
Poljoprivredni portal kluba 100P PLUS

Serijal: Cvećarstvo (1)

CVEĆARSTVO

(Segmenti knjige CVEĆARSTVO – u rukopisu)

Dr Dobrila Šikoparija, dipl. ing. hort.
Bojana Kokar, dipl. ing. hort.

Uvod

Knjiga CVEĆARSTVO ima za cilj upoznavanje sa karakterističnim cvetnim vrstama na otvorenom i u zatvorenom prostoru i sa njihovim osobinama za primenu i uspešan uzgoj. Namenjena je obrazovnom i edukativnom sistemu svih profila, kao i širokom krugu korisnika, jer je pisana stilom potpunog razumevanja onima kojima je cveće dragi i voljeni saputnik.

Cvetne vrste jesenjeg aspekta otvorenih prostora

Knjiga ima najpre Opšti deo u kome obrađuje osnovne osobine i same potrebe cvetnih vrsta, kao i njihove načine razmnožavanja, uzgoja i nege, a zatim Specijalni deo u kome obrađuje u dva posebna poglavlja:

I Cvetne vrste otvorenog prostora

II Cvetne vrste zatvorenog prostora

U svetu se danas koristi preko 5.000 vrsta i sorti cveća na otvorenom prostoru

U svetu se danas koristi preko 5.000 vrsta i sorti cveća na otvorenom prostoru. Veliko bogatstvo oblika, boja, habitusa i mogućnosti međusobnih slaganja u beskrajno lepe oblike cvetnih površina, daju nam velike kreativne inspiracije da postanemo slikari cvetnih prostora u svim godišnjim dobima.

Bellis White - kao na slikarskom platnu

Grupe cveća

Cvetne vrste na otvorenom prostoru delimo u tri velike grupe: dvogodišnje cveće, jednogodišnje cveće i višegodišnje cveće – perene.

  1. Dvogodišnje cveće

Grupi dvogodišnjeg cveća pripadaju one cvetne vrste čija se proizvodnja proteže u dve kalendarske godine.

Proizvodnja dvogodišnjih vrsta započinje od kraja juna pa do avgusta meseca, gde izbor termina setve zavisi od toga kada želimo imati gotov rasad za tržište. Proizveden rasad se sadi na stalno mesto u toku jeseni, uspešno prezimljava i u rano proleće nastavlja svoje cvetanje sve do kraja juna meseca u svojoj drugoj godini.

Poseban značaj ima ova cvetna grupa dvogodišnjeg cveća zato što u smeni sa letnjim cvećem potpuno eliminiše postojanje praznih cvetnih površina u svim svojim oblicima kao i nameni.

Primena dvogodišnjeg cveća u mešanom sklopu

Neprekidna smena jednogodišnjeg i dvogodišnjeg cveća daje velike mogućnosti da, kako javne zelene površine, tako i domaće bašte i balkoni, gotovo cele godine budu uređene i rascvetale.